Archiv novinek

Vánoční Zpravodaj MMD

Milí přátelé oblátských misií, nyní, když se noci prodlužují a výlohy obchodů již připomínají Vánoce, smě­řují i naše myšlenky k tomuto svátku, který mnozí považují za nejvýznam­nější v církevním roce, přestože z hle­diska víry jsou největším svátkem Ve­likonoce. A mají pravdu v tom smyslu, že bez Vánoc by žádné Velikonoce nebyly. 

více zde

České oslavy laoského blahořečení

V neděli 11. prosince 2016 bylo v hlavním městě Laosu Vientiane prohlášeno za blahoslavené 17 mučedníků: laiků, kněží, řeholníků. Je mezi nimi i šest misionářů oblátů: o. Mario Borzaga (1932 - 1960) z Itálie a Francouzi o. Louis Leroy (1923 - 1961), o. Michel Coquelet (1931 - 1961), o. Vincent L´Hénoret (1921 - 1961), o. Jean Wauthier (1926 - 1967) a o. Joseph Boissel (1909 - 1969).

více zde

Hostem doma - Zuhause zu Gast

Oblátští mladí překračují čím dál víc všechny možné i nemožné hranice, žijí tak to, co je pro obláty jako misionáře na jedné straně tolik typické, na straně druhé ale zůstává vždy velkou výzvou: mezinárodnost, interkulturalita, boření zdí… 

více zde

Nový a odvážný krok…

V sobotu 3. prosince 2016 byla ve 20:00 kanonicky zřízena nová oblátská mezinárodní komunita, jejímž posláním by měla být misie s mládeží, pastorace povolání a koordinace obou těchto oblátských činností na úrovni Středoevropské provincie. Sídlem nově založené komunity je německá Fulda a jejími členy jsou o. Jens Watteroth, OMI, o. Vlastimil Kadlec, OMI a scholastik Karel Mec, OMI.

více zde

Putování misionáře milosrdenství

Ačkoli jsem vždy rád, když máme na faře akci mládeže, tentokrát jsem před setkáním OMIGangu utekl, a sice do Karlových Varů, kde jsem měl v pátek večer, 18. listopadu, na faře v Rybářích přednášku o misii v Pákistánu. Pozvala mne tam paní Volfová z tamější Křesťanské akademie. Další den dopoledne jsem pak v kostele ve Staré Roli, jiné části Karlových Varů, vedl duchovní obnovu pro tamější farnost...

více zde

Stále nové začátky...

Novo-starý začátek, to byl listopadový OMITreffing v Plasích. Sice jsme se sešli v menším počtu, ale na kvalitě se to rozhodně neprojevilo. V pátek jsme se nejen sdíleli, ale také loučili. 

více zde

Boží milosrdenství a lidé bez domova

Ve čtvrtek 27. listopadu se z Plzně do Kláštera Teplá u Mariánských Lázní uskutečnila pouť pro lidi bez domova. Autobus zajistil generální vikář diecéze P. Krzysztof Dędek, svačiny a kávu na cestu Lucie Vavrušková s týmem dobrovolníků, pouť pak duchovně, organizačními pokyny a pevnou přívětivostí P. Martin Sedloň, OMI.

více zde

Kterak klokotští asociovaní sliby obnovili.

V sobotu 5. listopadu obnovila větší část klokotské skupiny oblátských laiků své asociační sliby. Bylo to nádherně pohodové setkání. Začali jsme ranními chválami v kapli, při kterých proběhla obnova.

více zde

V Paříži jako doma!

Své zkušenosti a dojmy ze setkání oblátů, mladých a zasvěcených osob sdílejících s misionáři obláty charisma sv. Evžena de Mazenod na téma misie s mládeží, které se na začátku listopadu konalo nedaleko Paříže, přibližuje jeden z jeho účastníků Jakub Kyliš, člen skupiny oblátských mladých asociovaných.

více zde

O mládeži s mládeží v Paříži

Nedaleko Paříže, v městě Fontenay-sous-Bois, se v prvních listopadových dnech konalo každoroční zasedání jedné z evropských oblátských komisí: CPJVE, tedy Komise pro misii s mládeží a pastoraci povolání. Komise pracuje už několik let ve „smíšeném“ složení. 

více zde

OMIFest skončil, ale...

Na Misijní neděli už to byl týden, co jsme v Plasích prožívali OMIFest (věčnou oblaci Petra, OMI a jáhenské svěcení Karla, OMI a Petra, OMI), ale reakce a svědectví přicházejí dál a dál. A nejen ze zemí českých… Tak tedy OMIFest potřetí! A s radostí!

více zde

Štrúdl a misie už patří v Plasích k sobě!

O letošní Misijní neděli (23. října) se v Plasích, jak už bývá dobrým zvykem, opět konalo Misijní štrúdlování. Po eucharistii pro rodiny s dětmi jsme se z kaple přesunuli jen o poschodí výš, kde se naše největší místnost proměnila v licitační sál.

více zde

Novicové za polovinou

Více jak půlka našeho noviciátu je už za námi a do prvních slibů nám zbývá přesně půlrok, takže se za nás, prosím, modlete, protože čas s Bohem je to opravdu intenzivní, třebaže jsme v posledních měsících často na cestách. Mluvím, myslím, za všechny tři novice, když řeknu, že jsme na cestách rádi.

více zde

Obyčejný týden českého misionáře

Po velké oslavě OMIFestu jsem hned další den odjel do hor, do Špindlerova Mlýna, abych v Eljonu, duchovním středisku, které vzniklo na bývalé faře, vedl tzv. „Poustevnický pobyt“. Nevymyslel jsem si tento název sám. Tamější kněz, bývalý ředitel Papežských misijních děl, o. Jiří Šlégr, poprosil minulý rok o něco podobného o. Martina a ten to letos předal mně.

více zde

Destabilizace Boží láskou

Plaský OMIFest, tedy věčná oblace Petra Dombka, OMI a jáhenské svěcení oblátů Petra a Karla, už sice skončil, ale událost to byla tak "Boží", že se z té milosti setkání, radosti, života a rodiny nemůžeme ještě stále vzpamatovat. Tak tu máme další várku slov, která se snaží zachytit nezachytitelné...

více zde