Archiv novinek

Hned od počátku roku nově!

Letošní Silvestr OMIGangu byl trochu jiný. Inu rosteme a vyvíjíme se… A jelikož Hospodinovy cesty jsou nevyzpytatelné, zavedly letos ke konci roku sice většinu OMI mladých jako tradičně do Plas na „klasické“ oblátské oslavy, ale dva členy také do Fuldy, kde se poprvé slavilo v nové oblátské mezinárodní komunitě.

více zde

Přání obnovené naděje

Jásavým hlasem zvěstujte, ohlaste to a rozneste až do končin země. Řekněte: „Hospodin vykoupil svého služebníka Jakuba.“ (Iz 48,20) Vánoce a počátek nového roku jsou vždycky nadějí nového – nově zrozeného, obnoveného, plného, lásky a smyslu plného, pokojného, opravdu bratrského a radostného – života. 

více zde

A formace pokračuje...

Možná si naši scholastici – jáhni Karel a Petr mysleli, že s koncem scholastikátu (takový oblátský „seminář“) v Itálii přijde i konec formace, ale… Ne, ne. I oni sami dobře vědí, že formace pokračuje dál a pokračovat bude po celý život. 

více zde

Vznikl klub nadšenců pro misii!

V OMIGangu jsme za těch pár let, co je na světě, rozjeli několik projektů, ze kterých máme opravdu velkou radost, protože se nám skrze ně daří setkávat s druhými a snad jim i trochu pomáhat. 

více zde

Už druhá Vánoční tramvaj aneb chudoba a chudoba

Oblátský předvánoční víkend pokračoval i v pondělí. Už podruhé jsme se totiž s malou skupinkou mladých vydali večer do plzeňských ulic, parků a na nádraží a obdarovávali lidi bez domova malými vánočními dárky, kelímkem horkého kafe...

více zde

OMIGang a Vánoce s předstihem

Misie s mládeží nabírá v naší oblátské provincii nové obrátky a dostává novou podobu. Čerstvě ustavená mezinárodní komunita ve Fuldě má práci s mládeží a starost o povolání přímo v popisu práce. Příležitostí k jejímu prvnímu výjezdu se stal plaský předvánoční OMITreffing...

více zde

L4Y = Light4You!

Light4You je zbrusu nový, ale zároveň vlastně už dávno časem i zkušenostmi prověřený počin OMIGangu, oblátské mládeže napojené na OMI komunitu v Plasích. Modlitebně evangelizační večer probíhající v plzeňském kostele Panny Marie Neposkvrněné navazuje na obdobnou akci, kterou OMIGang už několikrát ve spolupráci s plzeňským DCM uspořádal. 

více zde

Vánoční Zpravodaj MMD

Milí přátelé oblátských misií, nyní, když se noci prodlužují a výlohy obchodů již připomínají Vánoce, smě­řují i naše myšlenky k tomuto svátku, který mnozí považují za nejvýznam­nější v církevním roce, přestože z hle­diska víry jsou největším svátkem Ve­likonoce. A mají pravdu v tom smyslu, že bez Vánoc by žádné Velikonoce nebyly. 

více zde

České oslavy laoského blahořečení

V neděli 11. prosince 2016 bylo v hlavním městě Laosu Vientiane prohlášeno za blahoslavené 17 mučedníků: laiků, kněží, řeholníků. Je mezi nimi i šest misionářů oblátů: o. Mario Borzaga (1932 - 1960) z Itálie a Francouzi o. Louis Leroy (1923 - 1961), o. Michel Coquelet (1931 - 1961), o. Vincent L´Hénoret (1921 - 1961), o. Jean Wauthier (1926 - 1967) a o. Joseph Boissel (1909 - 1969).

více zde

Hostem doma - Zuhause zu Gast

Oblátští mladí překračují čím dál víc všechny možné i nemožné hranice, žijí tak to, co je pro obláty jako misionáře na jedné straně tolik typické, na straně druhé ale zůstává vždy velkou výzvou: mezinárodnost, interkulturalita, boření zdí… 

více zde

Nový a odvážný krok…

V sobotu 3. prosince 2016 byla ve 20:00 kanonicky zřízena nová oblátská mezinárodní komunita, jejímž posláním by měla být misie s mládeží, pastorace povolání a koordinace obou těchto oblátských činností na úrovni Středoevropské provincie. Sídlem nově založené komunity je německá Fulda a jejími členy jsou o. Jens Watteroth, OMI, o. Vlastimil Kadlec, OMI a scholastik Karel Mec, OMI.

více zde

Putování misionáře milosrdenství

Ačkoli jsem vždy rád, když máme na faře akci mládeže, tentokrát jsem před setkáním OMIGangu utekl, a sice do Karlových Varů, kde jsem měl v pátek večer, 18. listopadu, na faře v Rybářích přednášku o misii v Pákistánu. Pozvala mne tam paní Volfová z tamější Křesťanské akademie. Další den dopoledne jsem pak v kostele ve Staré Roli, jiné části Karlových Varů, vedl duchovní obnovu pro tamější farnost...

více zde

Stále nové začátky...

Novo-starý začátek, to byl listopadový OMITreffing v Plasích. Sice jsme se sešli v menším počtu, ale na kvalitě se to rozhodně neprojevilo. V pátek jsme se nejen sdíleli, ale také loučili. 

více zde

Boží milosrdenství a lidé bez domova

Ve čtvrtek 27. listopadu se z Plzně do Kláštera Teplá u Mariánských Lázní uskutečnila pouť pro lidi bez domova. Autobus zajistil generální vikář diecéze P. Krzysztof Dędek, svačiny a kávu na cestu Lucie Vavrušková s týmem dobrovolníků, pouť pak duchovně, organizačními pokyny a pevnou přívětivostí P. Martin Sedloň, OMI.

více zde

Kterak klokotští asociovaní sliby obnovili.

V sobotu 5. listopadu obnovila větší část klokotské skupiny oblátských laiků své asociační sliby. Bylo to nádherně pohodové setkání. Začali jsme ranními chválami v kapli, při kterých proběhla obnova.

více zde