Archiv novinek

Rodina, rodina, rodina...

Celosvětové setkání oblátské mládeže ve Vratislavi a setkání mládeže s papežem Františkem v Krakově se proměnilo v osobní setkání s milosrdným Bohem skrze dar společenství. Slova několika účastníků "polských dnů" nejsou popisem faktů, ale osobním svědectvím hlubokého setkání s Pánem a bratřími a sestrami ve víře.

více zde

Ponoření do charismatu

Poslední rok jsme se připravovali, nakupovali, směňovali, nacvičovali, seznamovali, vychytávali nejlevnější spoje, přihlašovali, odhlašovali a dohlašovali, sdíleli, vymýšleli, facebookovali… a hlavně jsme si představovali, jaké to všechno bude, a moc se těšili! Jenže skutečnost předčila všechny naše představy, sny a očekávání. 

více zde

Prázdninové cesty aneb celý svět v českém vlaku

Otec Günther z plaské komunity misionářů oblátů je sice nejstabilnějším členem západočeského oblátského společenství, ale... co je to pro obláty stabilita?! Pater Mario Borzaga, OMI, který bude v prosinci letošního roku prohlášen spolu s několika dalšími misionáři - mučedníky z Laosu za blahoslaveného, si jednou poznamenal: "My misionáři jsme už takoví: odcházet je pro nás normální, chodit je nutností; zítra budou cesty našimi domy..." A my obláti se jeho příkladem řídíme velmi rádi. A na cestách se setkáváme s lidmi, se světem...

více zde

Kultura se valí do Manětína aneb Workship za dveřmi

Už počtvrté se oblátské společenství mládeže OMIGang spolu s plaskou komunitou misionářů oblátů pouští po celoročních přípravách do dobrodružství dobrovolnické brigády Workship. Asi největší novinkou a zároveň výzvou letošní edice je značný počet zahraničních účastníků, především z Německa. Boření předsudků, zdí a neprodyšných hranic, ke kterému na nedávném setkání mládeže v Polsku znovu a znovu vyzýval mladé lidi papež František, nás těší zvláště dnes, kdy v české kotlině vzrůstá strach a z něj pramenící xenofobie a nenávist. 

 

více zde

Oblátské kongresování o povolání

Proč vůbec jako obláti chceme nová povolání? A co jsme ochotni pro nová povolání a budoucnost obětovat? Do oblátského mezinárodního Kongresu o povolání, který se od 7. do 16. července konal v našem mateřském domě v Aix-en-Provence, vstoupilo na třicet oblátů z celého světa právě zamyšlením nad těmito dvěma otázkami. 

více zde

Loučení a vítání

Po úspěšně zvládnutých posledních zkouškách se nám po letech vrátili z ciziny domů naši scholastici Petr Dombek OMI a Karel Mec OMI. Je to radost! Vždyť už také bylo načase! Každý z nich svým vlastním a neopakovatelným způsobem popsal v několika řádcích, jaké pro ně jsou odjezdy a návraty...

více zde

Ze života noviců...

V září minulého roku se konala v Petersbergu (farnost u Fuldy vzdálená od našeho oblátského domu v Hünfeldu asi 15 km) lidová misie. My novicové jsme se jí nemohli zúčastnit, protože jsme právě procházeli kurzem hebrejštiny v Mohuči. Misie ale byla natolik úspěšná...

více zde

"Vizitace" asociovaných

Na červnové setkání se za „klokotskou“ skupinou asociovaných přijel podívat otec Jens Watteroth, oblát zodpovědný za asociované na provinční úrovni. 

více zde

Červnový Zpravodaj MMD

Aktuální Zpravodaj Mariánského misijního díla se ohlíží za dvěma sty lety dějin misionářů oblátů, a tedy i díla ve prospěch světových misií. Ze současného světa pak přináší zprávy z Angoly, Indie, Srí Lanky a dalších oblátských misijních území. Dozvíte se také několik zajímavostí z oblátského života Středoevropské provincie i něco o způsobu, jak lze misiím pomáhat i dnes.

více zde

Evropští delegáti v Polsku

Poklidné zkouškové období polských oblátských scholastiků (seminaristů) v Obře nedaleko Poznaně bylo od nedělního večera 12. června na čtyři dny „narušeno“ přítomností osmnácti oblátů z celého evropského regionu. Polský scholastikát se totiž stal místem přípravného setkání evropských delegátů na Generální kapitulu.

více zde

A co bylo dál?

Předkrakovské setkání v dubnu proběhlo více než hladce, a tak jsme netrpělivě čekali na příchod června a s ním i na příležitost se znovu setkat. Stejně jako minule i tento víkend byl plný skvělých zážitků. 

více zde

Horečka páteční noci

Plzeň se v pátek zase rozpálila do horečkových teplot. Nightfever už potřetí přilákal do plzeňského kostela Nanebevzetí Panny Marie zástupy lidí. Skupina mladých dobrovolníků se jako obvykle vydala do centra města a po celý večer nabízela kolemjdoucím lidem svíčky...

více zde

Každý slavil, jak mohl...

My tři novicové jsme slavili slavnost sv. Evžena pěší poutí, a to hned 150 km dlouhou! Směřovala do Walldürnu, městečka v Badénsku – Württembersku, známého jako poutní místo k Ježíšově Nejsvětější krvi. V sobotu 21. května ráno, tedy přesně v den svátku našeho zakladatele, jsme se vydali na cestu z Fuldy a ve středu 25. května v poledne dorazili do baziliky ve Waldürnu. 

více zde

Být mediální hvězdou není lehké!

V minulých týdnech jsem se tak trochu stál „mediální hvězdou“, což má své výhody, ale i stinné stránky. Dělá to člověku dobře, když mu neznámí lidé radostně řeknou: „Znám Vás z televize!“, a je to zároveň i reklama pro celé společenství oblátů. 

více zde

... a slavilo se v Hünfeldu.

Letošní Eugenmeeting se konal od 20. do 22. května v oblátském domě sv. Bonifáce v Hünfeldu. Tradiční setkání oblátských asociovaných se konalo při příležitosti slavnosti sv. Evžena de Mazenod a doprovázel ho P. Jens Watteroth OMI, který má za obláty asociované na starosti, a Sebastian Veits, který byl loni v říjnu ustanoven celoprovinčním mluvčím asociovaných.  Z Česka tentokrát dorazila jen skupinka pěti mladých pre-asociovaných a o. Vlastimil. Dospělí asociovaní totiž slavili spolu s ostatními obláty v Táboře – Klokotech. Německých asociovaných bylo kolem padesáti.

více zde