Archiv novinek

Horečka páteční noci

Plzeň se v pátek zase rozpálila do horečkových teplot. Nightfever už potřetí přilákal do plzeňského kostela Nanebevzetí Panny Marie zástupy lidí. Skupina mladých dobrovolníků se jako obvykle vydala do centra města a po celý večer nabízela kolemjdoucím lidem svíčky...

více zde

Každý slavil, jak mohl...

My tři novicové jsme slavili slavnost sv. Evžena pěší poutí, a to hned 150 km dlouhou! Směřovala do Walldürnu, městečka v Badénsku – Württembersku, známého jako poutní místo k Ježíšově Nejsvětější krvi. V sobotu 21. května ráno, tedy přesně v den svátku našeho zakladatele, jsme se vydali na cestu z Fuldy a ve středu 25. května v poledne dorazili do baziliky ve Waldürnu. 

více zde

Být mediální hvězdou není lehké!

V minulých týdnech jsem se tak trochu stál „mediální hvězdou“, což má své výhody, ale i stinné stránky. Dělá to člověku dobře, když mu neznámí lidé radostně řeknou: „Znám Vás z televize!“, a je to zároveň i reklama pro celé společenství oblátů. 

více zde

... a slavilo se v Hünfeldu.

Letošní Eugenmeeting se konal od 20. do 22. května v oblátském domě sv. Bonifáce v Hünfeldu. Tradiční setkání oblátských asociovaných se konalo při příležitosti slavnosti sv. Evžena de Mazenod a doprovázel ho P. Jens Watteroth OMI, který má za obláty asociované na starosti, a Sebastian Veits, který byl loni v říjnu ustanoven celoprovinčním mluvčím asociovaných.  Z Česka tentokrát dorazila jen skupinka pěti mladých pre-asociovaných a o. Vlastimil. Dospělí asociovaní totiž slavili spolu s ostatními obláty v Táboře – Klokotech. Německých asociovaných bylo kolem padesáti.

více zde

A slavilo se na Klokotech...

Každým rokem se květnovou sobotu, která je nejblíže datu 21. května, setkává celá oblátská rodina na společné slavnosti. Připomíná si tak den narození pro nebe zakladatele oblátů sv. Evžena de Mazenod. V letošním roce nám to vyšlo úplně přesně, protože 21. květen připadl právě na sobotu.

více zde

Einladung zu Workship 2016

JA! V tom našem ztřeštěném světě se už zase stalo módním stavět hranice, zdi a bariéry. Máme velkou radost, že aspoň v tom malém, kterého jsme jako WorkshipTeam schopni, jdeme proti proudu!

více zde

WorkshipTeam jede!

V neděli 8. května jsme se v hojném počtu znovu sešli nad přípravami Workshipu, tentokrát na plzeňském décéemku. Setkání jsme zahájili „workship modlitbou“, kterou se členové týmu modlí každý den. Pak už jsme se pustili do projednávání nejrůznějších záležitostí...

více zde

Kříž, který měl být poslední.

Když v lednu 1970 umíral otec Jan Straka, OMI, poslední misionář oblát žijící v tehdejším Československu, nikdo nemohl tušit, co se stane s jeho oblátským křížem, který – jako každý jiný oblát – obdržel v den svých věčných slibů. Obláti byli tehdy u nás přinuceni vymřít.

více zde

Společné hledání

V dnešní době a v dnešní Evropě není zcela snadné nacházet správné cesty a recepty pro život a službu řeholního misijního společenství. I proto se už pomalu stalo v naší Středoevropské provincii misionářů oblátů novou tradicí hledat odpovědi na znamení doby, na potřeby dnešních lidí, ale také na otázky spojené s organizací a správou našich domů, které už několik let procházejí složitým procesem proměny, společně.

více zde

Noviciát aneb je to fakt hustý!

Říkal jsem si, že noviciát se od prenoviciátu moc lišit nebude: budeme přece zametat, vytírat, modlit se, slavit eucharistii, hrát karty, sportovat, dívat se na filmy a číst úplně stejně jako do teď. Pár změn sice přijde, ale vlastně se nic moc nezmění... 

více zde

O. Martin v Ostřihomi

Evropské setkání o pastoraci Romů a migrujících osob pořadané C.C.I.T. (Comité Catholique International pour les Tsiganes) se tentokrát konalo ve dnech 8. – 10. dubna v Ostřihomi (Maďarsko). Stejně jako loni se ho i letos za Českou republiku účastnil náš o. Martin Sedloň, OMI. Zatímco na to loňské do Rumunska jel ze západních Čech sám, v letošním roce s ním v autě jely tři členky sociálně - pastoračního týmu z Českého západu, o.p.s., kde působí : indická řeholní sestra Jassleen, Anička z romské komunity a Monika, která se věnuje především doprovázení sociálně slabých rodin.

více zde

Polévka i mše pro bezdomovce

I po Velikonocích pokračuje naše služba pro lidi bez domova. O. Martin Sedloň, OMI byl už v loňském roce přizván k tomu, aby slavil mši pro lidi bez domova v Plzni v kostelíku U Ježíška. Z nárazové výpomoci se už vyklubala pravidelnost.

více zde

Formace v druhé polovině

Formační období budoucích mladých asociovaných se přehouplo do druhé půlky, a tak se tito preasociovaní (jak si pracovně říkáme) opět sešli na víkend v Plasích, aby zase o něco víc pronikli do charismatu sv. Evžena, sdíleli svoje duchovní životy a připravovali se na to, co přijde letos v říjnu.

více zde

O. Egide, OMI v Budějovicích

Kněz a lékař ve službě misiím: takto zněl název jednoho z odpoledních workshopů Diecézního setkání mládeže, které se 19. března konalo v Českých Budějovicích. Svou zemi a práci zde představil P. Egide Palata, omi z Konga.

více zde

První krok na cestě do Krakova

To, že se blíží Světové dny mládeže, bylo o tomto víkendu poznat na „oblátské faře“ v Plasích. Sešli jsme se zde, patnáct mladých z různých diecézí Čech i Moravy, abychom se společně připravovali na oblátský předprogram ve Vratislavi a posléze na setkání s papežem Františkem v Krakově.

více zde