Jdi zpět

A formace pokračuje...

Možná si naši scholastici – jáhni Karel a Petr mysleli, že s koncem scholastikátu (takový oblátský „seminář“) v Itálii přijde i konec formace, ale… Ne, ne. I oni sami dobře vědí, že formace pokračuje dál a pokračovat bude po celý život. Jakou podobu tedy na sebe vzala teď?

Zatím jsme se s Petrem zúčastnili dvou částí pastoračního kurzu v bavorském Friedbergu, který vedou Pallotini (řeholní kongregace založená v Římě roku 1835). První – šestidenní – setkání na začátku listopadu nám nabídlo seznámení s novými tvářemi: s otci pallotiny, kteří nás budou během kurzu doprovázet, s komunitou jejich domu ve Friedbergu, dále s několika dalšími přednášejícími a hlavně s našimi dvěma novými „spolužáky“ redemptoristou Mariem z Rakouska a verbistou Jonasem z Filipín. První kurz nám nabídl také pestrou paletu témat: součásti jáhenské služby (udílení svátosti křtu včetně nácviku na panence, která patřila dceři paní sekretářky; pohřeb – bez nácviku; vyplnění svatebního protokolu), vyučování náboženství (včetně komplikovaného nácviku jednoduchých dětských písní), příprava kázání a rétorika. Zvláště rady ohledně kázání a rétoriky byly velmi užitečné, protože jsme si mimo jiné uvědomili, jak důležité je hledat evangelium (dobrou zprávu) v evangeliu, neboli jak důležité je zprostředkování uzdravujícího setkání s Božím slovem.
Druhé setkání, které proběhlo ke konci listopadu a trvalo jen tři dny, bylo plně zaměřeno na duchovní správu v nemocnicích, domovech důchodců apod. Zde jsme se sympatickým augsburgským nemocničním farářem nacvičovali, jak začít a jak vést důvěrné rozhovory u lůžka nemocného, dostali jsme od něj mnoho užitečných podnětů na odbourání strachu, co říct nebo spíše neříct v situacích utrpení a smrti, a pár dobrých tipů, jak správně naslouchat nemocným a starým lidem a jak jim projevit blízkost i něžnost. K tomu jsme si ještě našli čas na film o jednom náhle ochrnutém knězi, o jeho zápasu s Bohem a o tom jak se z pacienta stal nemocniční farář s nevídanou schopností porozumět utrpení, kterým si sám prošel. Toť zatím vše. Necháme se překvapit, co na nás čeká v lednu. Karel, omi a Petr, omi