Jdi zpět

Jak se Evžen slavil u oblátek...

Slávnosť sv. Evžena de Mazenod slávia všetky misionárky oblátky spoločne. Ide o tri madridské komunity, v ktorých momentálne žije 20 sestier, jedna novicka a jedna prenovicka. Zároveň tieto tri komunity predstavujú celú kongregáciu, ktorá v septembri oslávi 20. výročie komunitného života. A keďže je nás "len" 22, všetky sa zmestíme do jedného domu. Tentokrát hostiteľom bola naša komunita (prenoviciát a noviciát). Oslavy začali prednáškou vzácneho hosťa, jezuitu P. Adriána Lópeza SJ, ktorý nám hovoril o jednote života (konštitúcia 31). Dal nám zopár rád, ako dosiahnuť jednotu vonkajšiu - v tom, čo robíme (práca, modlitba, misia, komunitný život), ale taktiež ako budovať jednotu nášho vnútorného života - v tom, čo sme vo svojej podstate. Spoločným stredom a centrom, okolo ktorého sa má budovať táto vnútorná i vonkajšia jednota, je samotný Ježiš - a to je to, na čo nesmieme zabúdať. 
Nasledovala spoločná Eucharistia a slávnostný obed, ktorý tentokrát pripravila naša sestra Teresa z Peru. Mali sme dostatok priestoru na spoločné zdieľanie, hry, šport, oddych... Deň sme zakončili modlitbou vďakyvzdania - za život sv. Evžena, za oblátsku charizmu, za naše vlastné povolanie, za to, že aj my môžeme byť súčasťou tohto veľkého diela, ktoré začalo pred 201 rokmi zrodením kongregácie misionárov oblátov, a dnes pokračuje a rozvíja sa rôznymi smermi - oblátska mládež, laici, misionárky oblátky... A myslím, že ešte uvidíme ďalšie veľké veci a prekvapenia. Melánia