Jdi zpět

Kterak se OMI k OFM dostali...

Zatímco část českých misionářů Oblátů a OMIGangu se zúčastnila v německém Düsseldorfu prvního kongresu Středoevropské OMI provincie o misii s mládeží, jiná musela hlídat Plasy, ale ani ta další část nelenila, protože na ni zbyla víkendová duchovní obnova. A jak jinak než s mládeží, ale z farnosti sv. Františka a Kláry (ŘKF Plzeň – Severní předměstí). Günther, aby se nebál, či nebyl sám, hledal pomoc, kde se dalo i nedalo… Nakonec si zbyli navzájem Günther a Ester a společně se pustili do tématu obnovy: „Otče… víra je vztah.“
Začali jsme večeří a Esterčinou Hrou na život, kdy 16 mladých ve věku od 16 do 19 let prožilo svůj život od narození, přes nekonečné možnosti životních zkušeností ze vztahů, školy a zaměstnání, až po vlastní pohřeb. Ani oblátské dovádění v podobě „All banana united“ nemohlo chybět! Den by však nemohl končit bez ticha, modlitby a impulzu v podobě filmu a Günthrova vyprávění osobního příběhu a zkušeností v muslimských zemích s Malými sestrami a bratry Ježíšovými a s bratrem Karlem Foucauldem. Pokračování povídání bylo v sobotu, kterou jsme začali společnou modlitbou s dopisem od Otce, který nás povolal jménem a zamiloval si nás. Nechybělo ani rozjímání nad dopisem pro mladé od papeže Františka, sdílení, mše svatá, a to vše se prolínalo v revoluční modlitbě Magnificat. Odpoledne jsme vyrazili do ticha a do přírody s cvičením důvěry mezi námi. Poslední impulz se týkal Milosrdného otce, který završil celé téma. Díky Rembrandtovi a jeho obrazu jsme se i my pustili do výtvarného zobrazení Otce, které bylo v podání mladých šikovných talentů nesmírné. Večerní chvály a adorace s hudebním doprovodem mladých byly stejně jako agapé třešničkou na dortu, který jako pejsek s kočičkou uvařili Günther s Ester.
Podle slov z nedělní reflexe tato zdánlivě přeplněná „duchárna“ (slangový výraz františkánského společenství) byla pro mladé velmi uvolněná a volná, odlišná a jiná v dobrém smyslu od předchozích. Nám i jim se velmi líbila, možná tím, že jsme to udělali oblátským způsobem! Neb jídla bylo dosti a chutně nám ho připravili bratr Juniper a Maruška, za což jim patří velký DÍK. Ester a Günther, OMI