Jdi zpět

Misijní klub má své jméno: MissiOmi!

Co je to misie? Jak evangelizovat? To jsou jen některé otázky, na které se snažíme společně najít odpověď v naší skupince mladých nadšenců pro misii. Sešli jsme se již podruhé a naše setkání bylo produktivní již od začátku. Nejenže jsme snědli všechny řízky, které nám obstarala prozřetelnost, ale také vznikl oficiální název naší skupinky… MissiOmi. Konečně tedy víme, kdo vlastně jsme.
Naše druhé setkání bylo věnováno prohloubení tématu evangelizace, především z pohledu encykliky Pavla VI. „Evangelii nuntiandi“. Ke slovu přišly i naše zkušenosti s osobním svědectvím. Sami jsme se divili, jaké otázky si nevěřící člověk může klást, když se setkává s živou vírou a hledá „důvody naší naděje“ (1Pt 3,15). Vše jsme zakončili modlitbou za všechny hledající z našeho okolí, za všechny ty, kteří se ptají po smyslu života, a za nás samotné, kteří jsme povoláni být nástroji Boží blízkosti. Petr