Jdi zpět

Nový a odvážný krok…

V sobotu 3. prosince 2016 byla ve 20:00 kanonicky zřízena nová oblátská mezinárodní komunita, jejímž posláním by měla být misie s mládeží, pastorace povolání a koordinace obou těchto oblátských činností na úrovni Středoevropské provincie. Sídlem nově založené komunity je německá Fulda a jejími členy jsou o. Jens Watteroth, OMI, o. Vlastimil Kadlec, OMI a scholastik Karel Mec, OMI.
Otec provinciál Stefan Obergfell, OMI přečetl při slavnostní modlitbě nešpor zřizovací dekret nového oblátského domu a předal jejím členům nové obedience. O. Jens přichází do Fuldy z nedalekého Hünfeldu, kde měl na starosti velký oblátský dům pro hosty, o. Vlastimil se po šesti letech stěhuje z Plas, kde se soustředil především na práci s mládeží a na pastoraci povolání, a jáhen Karel bude po svém návratu z mezinárodního scholastikátu v Římě vykonávat ve Fuldě svůj přípravný pastorační rok před kněžským svěcením.
Nový a prostý duch nově vzniklé komunity byl snad vnímatelný již při jejím zahájení. Zpívané dvojjazyčné nešpory se v doprovodu kláves a kytary nesly v radostném a „chválovém“ duchu a stejně jako následná oslava se odehrávaly v improvizované jídelně - kapli… Čtyři typy židlí (některé zapůjčené ze školy) vypovídají o tom, že byt není ještě zdaleka kompletně vybaven. Rodí se něco zcela nového… Při inauguraci tak nebylo možné nemyslet na počátky celé naší řeholní rodiny, které právě před dvěma sty lety probíhaly možná v podobných improvizovaných podmínkách. První obláti se v Aix-en-Provence scházeli kolem stolu tvořeného dvěma vedle sebe postavenými sudy a dřevěnou deskou. Lampa byla v noci postavená na práh mezi dvěma místnostmi, aby se světlo dostalo ke všem…
A ještě jedna oblátská událost se prozřetelnostně propojila se zahájením nové komunity. Její členové totiž otci provinciálovi navrhli, aby nesla jméno oblátského mučedníka Maria Borzagy. Tento italský misionář byl zabit v Laosu ve svých 28 letech a právě letos 11. prosince bude spolu s několika dalšími laoskými mučedníky prohlášen v hlavním městě Laosu Vientiane za blahoslaveného. Jeho život a všední boj o svatost je vzorem nejen pro nové společenství, ale především pro mladé, pro které komunita vzniká. A nejde jen o mladé z Německa, ale i z české části provincie. Nová komunita bude společenstvím hodně cestujícím, má propojovat mladé z celé provincie a umožňovat jejich setkání. Nabízí také možnost společného života mladých a oblátů právě ve fuldském domě.
Mezi prvními „návštěvníky“ byli spolubratři z nedaleké hünfeldské komunity, obláti účastnící se právě ve Fuldě setkání o pastoraci mládeže a také naši tři novicové Michi, Pavel a Oto, prenovic Kuba a jejich novicmistr o. Norbert. Místo speciálního hosta zaujal ředitel školy, v jejímž areálu se byt nového OMI společenství nachází.
Po slavnostním zahájení ale čas k žádnému velkému rozkoukávání příliš nebude… Kromě běžných každodenních povinností se komunita chystá na předvánoční výjezd do Plas a jednou z prvních „zatěžkávacích“ zkoušek nového OMI domu bude i silvestrovské setkání mladých asociovaných.

Všechny vás, naše přátele, prosím jménem nové komunity o modlitbu a spolupráci při šíření radostné zvěsti. Vlastimil, omi