Jdi zpět

O budoucnosti na provinčním sněmu

Od nedělního večera 22. ledna se v německém Hünfeldu konal Provinční sněm Středoevropské provincie OMI. Jde vlastně o takovou malou „generální kapitulu“. Malou, ale za to se vším všudy.
Česká část provincie byla zastoupena v hojném počtu. Tzv. Provinztagu se totiž z titulu své funkce účastní provinční vikáři a představení domů, tedy i o. Martin, omi, členové provinční rady, tedy i o. Vlastimil, omi, a dále volení členové: o. Günther, omi, sch. Petr Dombek, omi a sch. Karel Mec, omi. Tím ale česká stopa nekončí. V sekretariátu Provinčního sněmu pracovali také oba dva naši novicové Oto a Pavel a jako tlumočník také šéf mladých asociovaných Pepa Kodera. Volné chvíle, hlavně ve sklípku „U Medvěda“, nám zpříjemňoval i náš prenovic Kuba.
Úkolem Provinčního sněmu je nejprve ohlédnutí se za nedávnou minulostí, zhodnocení našeho života a činnosti a ověření správného misijního nasměrování provincie. Proto byly první dny shromáždění věnovány zprávám o „stavu“ provincie (zprávě provinciála, zprávě finanční, zprávě z provinčních děl a zprávě asociovaných) a také referátům z loňské Generální kapituly a oblátských kongresů o misii s mládeží a o pastoraci povolání.
Další část pak byla věnována analýze současného kontextu, ve kterém působíme a žijeme, tedy tzv. znamením doby. Proto jsme se rozdělili do několika pracovních skupin, ve kterých jsme zkoumali své možnosti působení v oblasti misie s mládeží, pastorace povolání a školní pastorace; v oblasti misie ad gentes; v tradiční oblátské službě lidových misií; v pokusu o nový způsob působení v tzv. misijních centrech, která v sobě zahrnují jak farní pastoraci, tak pastoraci okrajových sociálních skupin nebo třeba i službu duchovních cvičení a v oblasti formace oblátů a asociovaných. Význam přikládaný společné misii s asociovanými byl podtržen i účastí celoprovinčního mluvčího asociovaných Sebastiana Veitse.
Z těchto výchozích dat jsme pak načrtli misijní plán provincie, který by měl být naším vodítkem na příštích pět let. Práce na něm sice ještě neskončila, ale už teď v sobě nese přinejmenším jedno velké překvapení, které by mohlo být znamením vanutí Ducha svatého a naší otevřenosti. O všem je ale třeba ještě mluvit a především se modlit. Nechme se tedy překvapit…
Poslední dny pak byly naplněny prací na schvalování Provinčního direktáře, který je jakousi konkretizací našich Konstitucí a pravidel.
Pracovalo se dost a dost, ale nejhodnotnější byla bratrská atmosféra, která umožňovala opravdu upřímnou a otevřenou diskusi, a také znatelná chuť do společné misie. Zvláště nadšení našeho dorostu je příslibem a nadějí do budoucna.

PS: Děkujeme za modlitební podporu z domova! Zvláště našim mladým z OMIGangu!