Jdi zpět

Přání obnovené naděje

Jásavým hlasem zvěstujte, ohlaste to a rozneste až do končin země. Řekněte: „Hospodin vykoupil svého služebníka Jakuba.“ (Iz 48,20)

Vánoce a počátek nového roku jsou vždycky nadějí nového – nově zrozeného, obnoveného, lásky a smyslu plného, pokojného, opravdu bratrského a radostného – života.
Proto vám všem i sobě navzájem přejeme na sklonku starého a počátku nového roku přáním naší naděje, naděje naší oblátské misionářské budoucnosti, tedy přáním našich noviců a prenoviců. Ať je rok 2017, který některým z nich možná přinese i změnu jména, pro nás všechny rokem nové naděje, rokem, kdy proměníme novoroční přání vyjádřená stisky rukou v konkrétní skutky dobra a lásky.

Jménem celé oblátské rodiny: požehnaný a radostný rok 2017!