Jdi zpět

Sestry oblátky a chudí v Madridu

S mojou komunitou bývame v jednej z chudobnejších štvrtí Madridu, ktorá sa volá Vallecas a kde žije približne 350 000 obyvateľov. V rámci môjho prenoviciátu získavam rôzne misijné skúsenosti, či už v rámci pastorácie alebo dobrovoľníctva. Tentokrát som sa ocitla v jednej menšej sociálnej jedálni neďaleko nášho domu. V Madride je asi 26 sociálnych jedální, z toho len 4 zriadené mestom. Väčšiny ostatných sa ujali rôzne rehoľné a cirkevné spoločenstvá. Sú to konkrétne skutky Cirkvi, ktoré sa často prehliadajú, lebo my ľudia sa zvykneme sústrediť na to zlé... A je potrebných veľa dobrovoľníkov, a práve aj ja som dostala túto príležitosť.
Jedáleň sv. Márie Jozefy vedú rehoľné sestry už viac než 20 rokov. Každý deň za pomoci dobrovoľníkov pripravujú doobeda jedlo pre ľudí v ťažkej sociálnej situácii (bezdomovci, imigranti, nezamestnaní, sociálne slabé rodiny). Denne dávajú jedlo 60 rodinám s malými deťmi (v priemere štvorčlenným), ktoré si ho varia doma (keďže malé deti do jedálne nemôžu) a od 13:00 do 14:30 prichádza približne 200 ľudí priamo do tejto jedálne. Od pondelka do soboty, v nedeľu idú títo ľudia do neďalekej jedálne Misionárok lásky... Taktiež týmto ľuďom poskytujú v prípade potreby oblečenie.
Tieto rehoľné sestry – Ježišove služobnice (Siervas de Jesús) prišli do štvrte Vallecas už v roku 1943 a od začiatku sa venovali službe tým najchudobnejším, zvlášť chorým. Aj keď to často nie je vidieť na prvý pohľad, chudoba v Madride má tisíc tvárí. Sú to osoby bez domova, osoby nemajetné, mladí ľudia bez práce plní neistoty, prisťahovalci z iných zemí, zvlášť z Latinskej Ameriky či Maroka (v našej štvrti je to až 16 percent z celkového počtu obyvateľov), ktorí tu často žijú bez akejkoľvek rodinnej podpory alebo nepatria do nijakej konkrétnej skupiny a musia všetko zvládať sami... Sú to rodiny s nedostatkom zdrojov na pokrytie základných životných potrieb ako je jedlo, oblečenie, elektrina, ... Sú to slobodné alebo opustené matky s deťmi... Tí najchudobnejší sa aj naďalej usádzajú v okrajových častiach Madridu a práve aj naša štvrť Vallecas je jednou z nich. Melánka