Jdi zpět

Vánoční Zpravodaj MMD

Milí přátelé oblátských misií,

nyní, když se noci prodlužují a výlohy obchodů již připomínají Vánoce, smě­řují i naše myšlenky k tomuto svátku, který mnozí považují za nejvýznam­nější v církevním roce, přestože z hle­diska víry jsou největším svátkem Ve­likonoce. A mají pravdu v tom smyslu, že bez Vánoc by žádné Velikonoce nebyly. Protože Bůh, v kterého věří­me, je Bohem živým, který se zjevuje v Ježíši Kristu, slavíme nejen jeho smrt a zmrtvýchvstání, ale také narození Boha, který se stal člověkem. Stále se znovu ptám, jaké by to bylo, kdyby se toto dítě narodilo dnes...

Pokračování úvodníku a celý zpravodaj je ke stažení zde.