Archiv novinek

OČIMA MISIÍ: Obláti a tváře spravedlnosti

Nové číslo zpravodaje Oblátského misijního díla a oblátské rodiny Očima misií se zaměřuje na oblátskou službu JPIC - spravedlnosti, míru a integrity stvoření. 37. generální kapitula, která proběhla na přelomu září a října v Nemi nedaleko Říma, jasným hlasem zařadila právě tuto oblátskou misii mezi priority našeho působení v nadcházejících šesti letech.

více zde

Oslava Světového dne chudých

V neděli 20. listopadu se uskutečnil jeden velký sen: udělat celodenní oslavu pro lidi bez domova. Společenství K SRDCI, které doprovází P. Martin, OMI, opět našlo cestu k mnoha srdcím. Za podpory Města Plzeň, Plzeňského biskupství, Charity...

více zde

OČIMA MISIÍ: Oblátská misie ve válce

Čerstvé číslo zpravodaje oblátské rodiny v Česku informuje o aktuálním tématu: válce na Ukrajině z oblátského pohledu. Obsah se ale neomezuje jen na ruskou agresi na Ukrajině, ale zaměřuje se na misii ve válce jako takové. Přináší několik příkladů našich spolubratří, kteří se uprostřed válečných konfliktů různých druhů stali svědky smíření a pokoje, ale i nenásilného boje za spravedlnost. Celé číslo je prokládané citáty papeže Františka k obtížnému a bolestnému tématu války.

více zde

Druhý kongres oblátských asociovaných

V roce 1998 se ve francouzském Aix en Provence konal historicky první kongres oblátských laiků. Za téměř jedno čtvrtstoletí se toho hodně událo a změnilo, a tak nastal čas se znovu více propojit a sdílet to všechno nejen na lokální úrovni, ale i regionální a dokonce i celokongregační.

více zde

Naděje v úsměvu

Na oblátskou pout nepřijeli poutníci. 21. května, na den narození zakladatele kongregace misionářů oblátů pro nebe, se konala tradiční pouť v Klokotech u Tábora. Obláti v Čechách působí na misii v západních Čechách, konkrétně na Plasku, Manětínsku a Dolnobělsku...

více zde

Oblátští asociovaní a spoluzodpovědnost za misii

Už několik let spolupracujeme s modlitební iniciativou původně Španělské dnes Středozemní oblátské provincie: Nepřetržitý růženec za oblátská povolání. Jeho organizace je už několikátým rokem v rukou španělských OMI laiků v čele s Pablo Renedem z madridské komunity v Aluche. Dnes nejde vůbec jen o španělskou nebo evropskou záležitost, ale celosvětovou. 

více zde

Světové setkání oblátských asociovaných

Datum celosvětového setkání oblátských asociovaných se pomalu přibližuje. Na konci května 2022 se sejdou oblátští laici jednotlivých kontinentů, aby se blíže poznali. Každé setkání totiž obohacuje a dává vznik novým možnostem. 

více zde

Jak dál v oblátské Evropě?

Po dlouhé pauze způsobené pandemií se i naše oblátská mezinárodní setkání vrací zčásti (ne všechno, co omezení přinesla, je totiž k vyhození…) z virtuálního prostoru na židle uspořádané do kruhu v sálech našich domů. 

více zde

Oblátská pomoc Ukrajině

Na Ukrajině v současnosti působí naši spolubratři misionáři obláti na 11 místech. Některé naše komunity a nám svěřené farnosti se nyní ocitly přímo uprostřed válečných bojů...

více zde

Vadim Dorosh, OMI: snažím se zvedat vojákům náladu...

Od dětství chtěl být vojákem. Základní službu absolvoval u ukrajinské pohraniční stráže, poté vstoupil do armády. Tady zaslechl Boží hlas a pochopil, že přišel o jeho živou přítomnost. Vrátil se tedy k modlitbě, svátostem a četbě Písma... 

více zde

Komunitní prostory v Dolní Bělé požehnány!

V neděli 6. března 2022 přijel otec biskup Tomáš a náš provinciál kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné o. Felix Rehbock OMI, aby společně požehnali novou kapli Nejsvětější Trojice a celý dům (faru) v Dolní Bělé...

více zde

Nikdy své lidi neopustíme!

Zatímco ruské dělostřelectvo útočí na ukrajinská města v přesvědčení, že tak zmírní odpor, náš spolubratr oblát Pavel Vyškovskij, OMI odmítá myšlenku, že by opustil věřící, kteří jsou mu svěřeni do péče. 

více zde

Modlete se za nás... zůstáváme s lidmi.

24. únor 2022 proměnil radikálním způsobem také život a činnost asi 30 našich spolubratří misionářů oblátů působících na Ukrajině a především jejich lidí, kterým se zde snaží sloužit. Oblátská Ukrajina je delegaturou Polské provincie misionářů oblátů. 

více zde

OČIMA MISIÍ: Oblátská misie v Česku

První letošní misijní zpravodaj oblátské rodiny Očima misií je věnován tématu oblátské misie v Česku. V úvodníku se dozvíte něco o "misii naruby" a pak se už můžete začíst do článků, které přibližují působení misionářů oblátů a jejich přátel, kteří spolu s nimi sdílejí misijní charisma sv. Evžena de Mazenod, v české části Středoevropské provincie. Na všechno se v jednom čísle nedostane, ale nahlédnout můžete například do vězení, do práce s lidmi bez domova, vydat se na naše poutní místo nebo třeba do Dolní Bělé, kde možná roste něco zcela nového. Hezké počtení!

více zde

Radostný a rozkvetlý rok 2022, přátelé!

Milí přátelé, za celou oblátskou rodinu a naše misijní dílo vám tentokrát přejeme krásný nový rok slovy našeho spolubratra, misionáře obláta v Zimbabwe, Karla Mece, OMI: "Ať naše slzy a pot z roku 2021 zavlaží zrnka zasetá pro rok 2022." Radostný a rozkvetlý nový rok!

více zde