Archiv novinek

OČIMA MISIÍ: Oblátská misie v Česku

První letošní misijní zpravodaj oblátské rodiny Očima misií je věnován tématu oblátské misie v Česku. V úvodníku se dozvíte něco o "misii naruby" a pak se už můžete začíst do článků, které přibližují působení misionářů oblátů a jejich přátel, kteří spolu s nimi sdílejí misijní charisma sv. Evžena de Mazenod, v české části Středoevropské provincie. Na všechno se v jednom čísle nedostane, ale nahlédnout můžete například do vězení, do práce s lidmi bez domova, vydat se na naše poutní místo nebo třeba do Dolní Bělé, kde možná roste něco zcela nového. Hezké počtení!

více zde

Příprava setkání laické OMI rodiny z celého světa

V květnu 2022 by se mělo uskutečnit druhé setkání laiků oblátské rodiny. Je nás totiž už na všech kontinentech mnoho a zjišťujeme, že toho o sobě příliš mnoho nevíme. A přitom by bylo tolik zajímavého ke sdílení.

více zde

Mezinárodnost: podstatný rys OMI rodiny

Evropská komise pro misii s mládeží a pastoraci povolání se po covidovém roce sešla znovu prezenčně spolu se zástupci mládeže z každé země evropského oblátského regionu. I když název „komise“ nezní zrovna úžasně...

více zde

Noví asociovaní a spravedlnost, mír a integrita stvoření

V sobotu 2. října jsme v Plasích zase po nějaké době slavili společně. Velkou událostí byla asociace našeho „PreAsa“ (skupinky, která se přes dva roky připravovala na přijetí mezi oblátské asociované laiky) - Salome, Jury a Kuby, kteří poprvé složili na rok slib žít podle charismatu svatého Evžena...

více zde

Bohoslužba v parku u Kauflandu

Z kufru auta otce Martina, omi, vytahují dva muži bez domova batoh s kněžskou výbavou na bohoslužbu, tašku s termoskami kávy, čaje, krabičky s buchtami i malý stolek, aby se dala v parku pod stromy sloužit bohoslužba. 

více zde

Lidé bez domova se zase radovali.

A musíme dodat, že my s nimi. Letos se podařilo společenství K SRDCI, doprovázenému o. Martinem OMI, uspořádat dvojí autobusové putování do Nepomuku a jeho okolí nedaleko Plzně. Srpnové poutě se účastnil i plzeňský biskup Tomáš. 

více zde

OČIMA MISIÍ: Povolání k misii

Podzimní číslo misijního zpravodaje oblátské rodiny je věnováno našemu povolání k misii. Jenže... Povolání je slovo, které nám, lidem dneška, spíš komplikuje život. Moc mu nerozumíme. Vnímáme ho obvykle ve velmi zúženém pojetí, a jednoduše hned myslíme na svá zaměstnání, nebo v křesťanském prostředí pouze na tzv. povolání duchovní: ke kněžství nebo zasvěcenému životu... 

více zde

Doma v Aix-en-Provence

Když se spojí několik mně vlastních věcí - spontánnost, cestování, oblátská rodina a strach z toho, že co neudělám, toho budu docela pravděpodobně litovat - tak z toho vznikne jedno z nejhezčích setkání za celé léto.

více zde

Misionářky oblátky: výročí za výročím

Každý den je nějaký důvod k vděčnosti, ale v těchto dnech jich máme o trochu víc. Dnes na svátek Povýšení svatého kříže slaví naše malá kongregace misionářek oblátek 24 let od chvíle, kdy naše první sestry začaly společně žít v komunitě...

více zde

Nová kniha o sv. Evženovi de Mazenod

V češtině konečně vychází nový, čtivý a aktualizovaný životopis sv. Evžena de Mazenod, zakladatele misionářů oblátů (OMI)! Jde o překlad druhého italského vydání knihy „Evžen de Mazenod, charisma misie a společenství“. Jeho autorem je italský oblát, znalec sv. Evžena, ale především profesor spirituální teologie Fabio Ciardi, OMI. Jeho obor, stejně jako název knihy a třeba i její první řádky: „V jistém druhu životopisů svatých se nejprve světci připsal „šlechtický původ“, jeho rodiče byli označeni za „bohabojné“ a pak se obvykle popisovalo dětství, ve kterém se již od prvních okamžiků objevovaly „varovné příznaky“ svatosti a neobyčejného života“...

více zde

OČIMA MISIÍ: Obláti bratři

Prázdninové číslo misijního zpravodaje oblátské rodiny v Česku "Očima misií" nás uvádí do života oblátských bratří. Bratři obláti jsme všichni, ale ne všichni jsme obláti bratři...
"Když se ohlížím zpět na svůj noviciát, který jsem v letech 1985–1986 prožil v německém Hünfeldu, vybavují se mi vedle novicmistra hlavně naši řeholní bratři, tedy ti, kdo jsou naplno zasvěcenými misionáři obláty, ale nejsou kněžími. S nimi jsme strávili dokonce víc času než s novicmistrem: při práci a při modlitbě, ale i při jídle a v časech každodenního odpočinku...."

více zde

Čerstvé novinky ze Zimbabwe

„Blaženější je dávat než dostávat,“ říká sv. Pavel ve Skutcích apoštolů. Jak moc asi musí být šťastní naši podporovatelé a dárci, když i my v Zimbabwe, kdo od nich tolik dostáváme, jsme opravdu hodně šťastní? 

více zde

Pastorace povolání v době koronavirové

Letošní setkání sekretářů národních týmů pastorace povolání, které každoročně pořádá Rada evropských biskupských konferencí, proběhlo samozřejmě on-line. A tématem byla, stejně tak samozřejmě, podoba a výzvy pastorace povolání v pandemické době. 

více zde

Franz Bänsch, OMI: ve jménu usmíření

8. dubna uplynulo 60 let od úmrtí našeho spolubratra, německého misionáře obláta, Franze Bänsche, OMI. Pro mnohé z nás jde vlastně o nově objevenou postavu velmi zajímavého a odvážného spolubratra, který se už dávno před vznikem naší Středoevropské oblátské provincie sestávající z Česka, Německa a Rakouska...

více zde

Radostné Velikonoce!

Všem našim přátelům, blízkým i vzdáleným, všem členům oblátské rodiny, všem našim farníkům, podporovatelům a dobrodincům, všem členům a příznivcům Oblátského misijního díla, všem vám, jejichž cesty se zkřížily s našimi, přejeme radostné Velikonoce! A jednou provždy už jen s pohledem od hrobu! Vaši misionáři obláti OMI

více zde