Archiv novinek

Oblátská pomoc Ukrajině

Na Ukrajině v současnosti působí naši spolubratři misionáři obláti na 11 místech. Některé naše komunity a nám svěřené farnosti se nyní ocitly přímo uprostřed válečných bojů...

více zde

Vadim Dorosh, OMI: snažím se zvedat vojákům náladu...

Od dětství chtěl být vojákem. Základní službu absolvoval u ukrajinské pohraniční stráže, poté vstoupil do armády. Tady zaslechl Boží hlas a pochopil, že přišel o jeho živou přítomnost. Vrátil se tedy k modlitbě, svátostem a četbě Písma... 

více zde

Komunitní prostory v Dolní Bělé požehnány!

V neděli 6. března 2022 přijel otec biskup Tomáš a náš provinciál kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné o. Felix Rehbock OMI, aby společně požehnali novou kapli Nejsvětější Trojice a celý dům (faru) v Dolní Bělé...

více zde

Nikdy své lidi neopustíme!

Zatímco ruské dělostřelectvo útočí na ukrajinská města v přesvědčení, že tak zmírní odpor, náš spolubratr oblát Pavel Vyškovskij, OMI odmítá myšlenku, že by opustil věřící, kteří jsou mu svěřeni do péče. 

více zde

Modlete se za nás... zůstáváme s lidmi.

24. únor 2022 proměnil radikálním způsobem také život a činnost asi 30 našich spolubratří misionářů oblátů působících na Ukrajině a především jejich lidí, kterým se zde snaží sloužit. Oblátská Ukrajina je delegaturou Polské provincie misionářů oblátů. 

více zde

OČIMA MISIÍ: Oblátská misie v Česku

První letošní misijní zpravodaj oblátské rodiny Očima misií je věnován tématu oblátské misie v Česku. V úvodníku se dozvíte něco o "misii naruby" a pak se už můžete začíst do článků, které přibližují působení misionářů oblátů a jejich přátel, kteří spolu s nimi sdílejí misijní charisma sv. Evžena de Mazenod, v české části Středoevropské provincie. Na všechno se v jednom čísle nedostane, ale nahlédnout můžete například do vězení, do práce s lidmi bez domova, vydat se na naše poutní místo nebo třeba do Dolní Bělé, kde možná roste něco zcela nového. Hezké počtení!

více zde

Radostný a rozkvetlý rok 2022, přátelé!

Milí přátelé, za celou oblátskou rodinu a naše misijní dílo vám tentokrát přejeme krásný nový rok slovy našeho spolubratra, misionáře obláta v Zimbabwe, Karla Mece, OMI: "Ať naše slzy a pot z roku 2021 zavlaží zrnka zasetá pro rok 2022." Radostný a rozkvetlý nový rok!

více zde

Radostné a průšvihůplné Vánoce!

Milí přátelé, všem vám za celou oblátskou rodinu v Česku přejeme radostné a třeba i průšvihůplné Vánoce! Kristus se narodil, abychom se právě i ze svých slabostí a průšvihů mohli radovat. Krásné Vánoce!

více zde

Misijní stáž II. - Buenos Aires a Refu di san Eugenio

S radostí se s vámi dělíme o střípky z prvních dojmů a zkušeností našeho druhého spolubratra scholastika na misijní stáži, Oty Medvece, OMI. Tentokrát se vydáváme do Buenos Aires.

více zde

Pět svateb, spousta pohřbů a možná i rajská zahrada

Drazí přátelé, srdečně vás zdravím z dalekého jihu. S radostí vám posílám nový oběžník, který jste asi už dlouho netrpělivě očekávali. Všem obtížím navzdory se nám podařilo uskutečnit dlouho očekávané a plánované oficiální otevření misie St. John Maraire...

více zde

Misijní stáž I. - Pestrost Palerma

Kdybych měl najít jedno slovo, kterým bych popsal Palermo, tak bych řekl: pestrost, a to ve všem. Nejdříve v komunitě, kde jsme tři obláti z Itálie, jeden z Nigérie, jeden ze Srí Lanky a já, takže 6 osob, a to ze tří kontinentů. Nejdříve jsme mezi sebou mluvili italsky...

více zde

Misijní novinky od sester oblátek

V sobotu 23. októbra, teda v podvečer misijnej nedele, sme sa zúčastnili stretnutia, ktoré pre nás pripravili mladí z našej novej „misijnej skupinky“ - el grupo misionero. Táto skupinka vznikla minulý rok, v čase pandémie. 

více zde

Příprava setkání laické OMI rodiny z celého světa

V květnu 2022 by se mělo uskutečnit druhé setkání laiků oblátské rodiny. Je nás totiž už na všech kontinentech mnoho a zjišťujeme, že toho o sobě příliš mnoho nevíme. A přitom by bylo tolik zajímavého ke sdílení.

více zde

Mezinárodnost: podstatný rys OMI rodiny

Evropská komise pro misii s mládeží a pastoraci povolání se po covidovém roce sešla znovu prezenčně spolu se zástupci mládeže z každé země evropského oblátského regionu. I když název „komise“ nezní zrovna úžasně...

více zde

Noví asociovaní a spravedlnost, mír a integrita stvoření

V sobotu 2. října jsme v Plasích zase po nějaké době slavili společně. Velkou událostí byla asociace našeho „PreAsa“ (skupinky, která se přes dva roky připravovala na přijetí mezi oblátské asociované laiky) - Salome, Jury a Kuby, kteří poprvé složili na rok slib žít podle charismatu svatého Evžena...

více zde