Archiv novinek

Je libo trochu slovenčiny?

Naše oblátská prenovicka Melánka, původem ze Slovenska, ale pro nás naturalizovaná Plzeňačka, se nám ozvala ze Španělska, kde prochází svou počáteční řeholní formací. A je to formace vskutku oblátská, jak ostatně vyplývá i z její zprávy o Svatém týdnu.

více zde

... a OMI dámy v Hünfeldu

Letošní Velikonoce jsme se rozhodly prožít v oblátštějším duchu, a tak jsme přijaly pozvání od našich českých noviců do Hünfeldu, místa jejich formace. Ačkoliv jsme jely do ciziny a cesta nám trvala téměř celý den, hned po příjezdu jsme poznaly, že jsme mezi svými.

více zde

OMI páni na Velikonoce v Plasích...

Velikonoční triduum je v Plasích už tradičně chlapskou záležitostí. Jako každý rok, tak i letos se v oblátské komunitě sešla na Zelený čtvrtek skupinka mladých mužů, aby společně vstoupili do tajemství Ježíšových posledních pozemských dní. 

více zde

O. Günther znovu ve školní lavici

Protože jsem docela často zván k tomu, abych mluvil buď přímo o islámu anebo o Pákistánu, přičemž se otázky posluchačů většinou točí jedním směrem - jak si to ostatně snadno domyslíte -­ pociťoval jsem už delší dobu silnou potřebu trochu studovat, abych nežil jen z "konzerv", tedy z toho, co jsem před několika lety zažil, a také dokázal lépe zařadit, co jsem tehdy viděl a slyšel či dennodenně slyším.

více zde

Karlovy zázraky v Kalábrii

Hlubokou přípravu na prožití Svatého týdne letos prožil v Kalábrii na jihu Itálie náš římský scholastik Karel. A jelikož sdílení je podstatnou součástí křesťanské víry a také oblátského charismatu, nemůžeme se o tuto jeho zkušenost s vámi nepodělit. Navíc radost se sdílením navršuje!

více zde

Pokoj vám!

„Za chvíli půjdeme na velikonoční vigilii; budeme zpívat Exultet a chválit toho, jehož bolest nás osvobodila od hříchu a viny.
Noc plná světla, noc osvětlená Kristem.
Každý večer svého života budu vzpomínat na tuto zářivou noc, abych se mohl znovuzrodit v odvaze a lásce."

více zde

První letošní Zpravodaj MMD

Příznivci oblátských misií a jejich dobrodinci naleznou v letošním prvním čísle Zpravodaje Mariánského misijního díla nejen pravidelné zamyšlení tentokrát nad aktuálním tématem uprchlické krize viděným a interpretovaným ve světle Svatého roku Božího milosrdenství, ale samozřejmě i novinky z oblátského světa: Paraguaye, Indie, Bangladéše, Nigérie... Součástí tohoto vydání je také přehled naší finanční bilance za rok 2015.

více zde

Exkluzivně z Hünfeldu!

Slavnost svatého Josefa, která letos připadla na sobotu před Květnou nedělí, byla v oblátské rodině Středoevropské provincie opravdu nabitá událostmi. Většina z českých oblátů a mladých se podílela na oslavě Světového dne mládeže, starší skupina asociovaných laiků se sešla na Klokotech, ale liturgie, kterou jsme všichni s rozechvěním a radostí sledovali na dálku, probíhala v německém Hünfeldu.

více zde

Dva biskupové, noční pouť a něco navíc

Již tradičně se v sobotu před Květnou nedělí slaví v diecézích celého světa Světový den mládeže. Takzvaného Setkání mládeže s biskupem se pravidelně účastní i oblátská mládež ze společenství OMIGang v plzeňské diecézi. 

více zde

To musíte vidět!

Workship 2016 se blíží! Přihlašování propuklo právě dnes, v neděli 20. března. Přípravný tým složený z členů OMIGangu a oblátských mladých asociovaných ale pracuje již několik měsíců. Minulý týden se sešel na pracovní večeři se starosty obcí, na jejichž území dobrovolnická brigáda probíhá. A setkání to bylo vpravdě milé a úspěšné.

více zde

V Aix o misii s mládeží

O prvním březnovém víkendu se do našeho mateřského domu v Aix-en-Provence sjelo na třicet účastníků II. celosvětového oblátského kongresu o misii s mládeží. Po australském Sydney v r. 2008 se tentokrát po pěti zástupcích z každého OMI regionu setkalo na jihu Francie, aby společně zhodnotili ušlý kus cesty, ale především se zamýšleli nad tím, jak dál.

více zde

Update naší formační komunity

V neděli 28. února prošla naše formační komunita v německém Hünfeldu zásadní změnou. Rozrostla se! Máme velkou radost.

více zde

Na cestě k asociování

O minulém víkendu se v Plasích uskutečnilo pravidelné formační setkání skupinky „Pre-aso“, tedy mladých lidí, kteří se od loňského jara připravují na vstup mezi oblátské asociované. 

více zde

Naši prenovicové na misiích

Naši prenovicové Oto, Pavel a Michael, oblátská prenovicka Melánka a další spolubratři se na počátku postní doby stali členy misijního týmu, který se na dvanáct dní vydal do ulic, kostelů, škol a na náměstí německého Würzburgu, aby povzbudili ve víře všechny ty, se kterými se setkali, ale především také sami sebe. 

více zde

Obláti u Františka v Římě

1. Jaké to bylo slavit Popeleční středu s papežem v Římě?
2. Co tě nejvíc oslovilo při setkání s papežem Františkem?
3. Odvážíš si z Říma nějaké slovo nebo myšlenku do své služby misionáře milosrdenství?

více zde