-

První sliby našich noviců

Možná tomu taky ještě nemůžete věřit, ale přesto… je to tady! Víkend 22. – 23. dubna 2017 bude pro nás, oblátskou rodinu Středoevropské provincie, ve znamení velké radosti. První sliby nebo, jak my obláti říkáme, první oblace důvodem k radosti skutečně je. Tři mladí muži se, dá-li Pán, poprvé úplně odevzdají do služby Bohu a jeho lidu. A radost je to o to větší, že už jsme toho spolu s nimi spoustu prožili.

Naše konstituce o tomto kroku říkají: „Období noviciátu končí svobodným a o víru se opírajícím aktem přičlenění ke Kongregaci. Poté, co novic v Ježíši zakusil Otcovu lásku, zasvěcuje svůj život tomu, aby tuto lásku zviditelňoval; svou věrnost přitom svěřuje Kristu, s nímž, v naději v jeho zaslíbení, sdílí jeho kříž.

Tak tedy pár informací:
Michael Klee, Oto Medvec a Pavel Pec
Hünfeld
Sobota 22. dubna: Jugendmesse (18:30), přípravná vigilie (20:30)
Neděle 23. dubna: eucharistie se skládáním prvních slibů (10:00)

Bližší informace:
Petr, omi (605 395 695)
Vlastimil, omi (733 755 901)

 

Jdi zpět