-

Týden modliteb za OMI povolání

Jako každý rok se chce i letos česká oblátská rodina připojit nejen k madridským oblátům a OMI laikům, kteří nepřetržitý růženec za nová oblátská povolání každoročně organizují, ale ke všem mužům a ženám, kteří se napříč všemi kontinenty vnímají jako součást rodiny spojené charismatem sv. Evžena de Mazenod. Růženec se budeme jako obvykle modlit v Týdnu modliteb za OMI povolání, tedy od "sv. Evžena do bl. Gérarda". 
Květen je totiž měsícem zvláštním způsobem "oblátským": hned 1. 5. slavíme narození pro nebe bl. mučedníka Maria Borzagy, omi; 9. 5. byl v Mauthausenu umučen bl. Josef Cebula, omi; 21. 5. zemřel zakladatel misionářů oblátů sv. Evžen de Mazenod, omi a 29. 5. slavíme památku bl. Josefa Gérarda, omi, apoštola v Lesothu.
Na plakátku najdete všechny potřebné údaje. Jako vždy platí: co půlhodina, to jeden růženec. Hlásit se můžete na adrese: vlastimil@oblati.cz
Krásnou společnou modlitbu!

Jdi zpět