-

Lifght4You

Mladí lidé se vydávají do večerních ulic, náměstí, a restaurací v centru Plzně a zvou kolemjdoucí ke krátkému zastavení se uprostřed každodenního shonu. V kostele si příchozí mohou na svůj úmysl zapálit svíčku, na chvíli se posadit, zaposlouchat se do chválové modlitby a rozjímat…
Svíčka, kterou dostaneš, symbolizuje Tvůj osobní záměr, ať už je to vyjádření radosti, vděčnosti nebo spíše bolesti, ztráty někoho blízkého, strachu, prosby... V kostele můžeš pobýt, jak dlouho chceš. I když kostel opustíš, svíčka tu bude pro Tebe stále hořet.
Večer Light4You je organizován mladými křesťany, kteří chtějí zbourat zbytečné bariéry vytvořené mezi křesťanskou a ateistickou společností a spojit tyto světy v jeden.
Akci zaštiťuje kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné z Plas.

Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ulici
23. června 2017
19:00 - 23:00

Jdi zpět