První česko-slovenská OMI novicka

21. září 2017: modlitba nešpor
Madrid (Španělsko)
Melánia Magdová: vstup do noviciátu misionářek oblátek Panny Marie Neposkvrněné

"Svoju cestu u misionáriek oblátiek som začala vo svätom týždni 2013, ktorý som spolu so s nimi a dalšími dievčatami hľadajúcimi svoje povolanie strávila v San Roque na juhu Španielska. Toto prvé stretnutie mi ukázalo, že by som rada bližšie spoznala život sestier, a preto som od septembra do decembra 2014 prišla do Madridu na trojmesačnú skúsenosť, ktorá je prvým doležitým krokom na ceste oblátskej formácie. V priebehu týchto troch mesiacov som mala možnosť navštíviť všetky tri komunity sestier (vtedy boli dve z nich v Madride a jedna na juhu Španielska) a vidieť ich každodenný život. Po ukončení tejto skúsenosti som požiadala o vstup do prenoviciátu. Ten som začala 2.3.2015 a bude trvať až do 21.9.2017 – pri modlitbe vešpier za prítomnosti všetkých sestier sa zo mňa stane novicka a tým budem oficiálne prijatá do nášho inštitútu a prijmem malý oblátsky krížik. Do noviciátu ma prijme sr. María del Mar Gómez Mañas, OMI – madre general našej kongregácie. Mojou formátorkou bude sr. Irene Aguilar Berral, OMI, ktorá ma doprevádzala aj počas mojho prenoviciátu. Před začiatkom noviciátu sa zúčastním 8-dňových ignaciánskych duchovných cvičení v Salamance zameraných na novicov a prenovicov."

Jdi zpět