-

Rok oblátských povolání

"Jako odpověď na výzvu Generální kapituly vyhlašuji od 8. prosince 2017 do 25. ledna 2019 « Rok oblátských povolání. » Jeho tématem bude téma Kongresu o povolání z r. 2016: "Pojďte, a uvidíte" (Jan 1,39): Zaměřeni na radost a štědrost našeho oblátského života." o. Louis Lougen, generální představený OMI

Náš "Rok oblátských povolání" podpoří rozhodnutí papeže Františka vyhlásit rok věnovaný "Mladým, víře a rozlišování povolání" a zároveň bude touto papežovou výzvou sám podpořen. Mimochodem i jeho projev, kterým se během audience udělené 7. října 2016 členům Generální kapituly ke kongregaci obrátil, nás postavil ve světle potřeb církve čelem k naléhavé potřebě obnoveného úsilí ve službě povolání: "Aby se toto všechno (církev pro všechny) uskutečnilo, je třeba vykonat velké dílo. I vy k němu máte svým specifickým podílem přispět... Dnes se zdá, že se misijní pole každým dnem rozšiřuje... Proto je vás třeba, je třeba vaší misijní odvahy, vaší ochoty přinášet všem radostnou zvěst, která osvobozuje a utěšuje." Tato slova stejně jako celý papežův projev nevytvářejí dojem, že by snad papež František považoval naši práci za ukončenou, že bychom snad měli založit své kříže a ztratit se v minulosti. Církev s námi počítá, aby mohla odpovídat i dnes na potřeby chudých a aby mohla i nadále psát nové stránky dějin evangelizace!

V rámci Roku oblátských povolání připravuje i česká část Středoevropské provincie misionářů oblátů spoustu modlitebních, pastoračních a misijních aktivit a projektů, o kterých budeme informovat na našich webových stránkách a na našem facebookovém "povoláňovém" profilu (OMI Povolání).

Jdi zpět