Zahájení Roku OMI povolání

V pátek 8. prosince oslavíme jako každoročně svou patronátní slavnost Panny Marie Neposkvrněné. Při slavnostní eucharistii my, obláti, obnovíme své zasvěcení Panně Marii, která je pro nás, jak říkají naše konstituce, vzorem víry a misijního působení tím, jak "ochotně přijímá Krista, aby jej mohla darovat světu, jehož je Kristus nadějí."
Letos ale tímto dnem vstoupíme také do Roku oblátských povolání, který pro celou kongregaci na žádost Generální kapituly vyhlásil otec generál Louis Lougen. Budeme se tedy zvláště modlit za nová povolání k oblátskému řeholnímu životu.
Přijďte s námi obě události oslavit!

Jdi zpět