Spadlo to tam!

My, Středoevropané, máme problém, protože jsme více či méně úspěšně vychováváni tak, abychom ignorovali svůj vnitřní svět. Nemluvíme o něm, neukazujeme jej před druhými. My, středoevropští křesťané, máme ještě větší problém. Není vzácné, že si někteří z nás myslí, že emoce nebo jiné projevy lidství jsou překážkou ve víře. Jestli ale bereme vážně evangelia, tak se nemůžeme vyhnout Ježíšovi, který se raduje, který pláče, který má strach, který projevuje hněv, který zažívá bolest. Následovat Krista znamená následovat ho také jako člověka. Proto vzniká cyklus seminářů s názvem „Spadlo to tam“, který si klade za cíl setkání s živým Slovem a to pomocí dvou důležitých průvodců: bible a psychologie. Proč psychologie? Protože „Slovo Boží proniká až na rozhraní duše a ducha...“ (Žid 4,12). Každý večer se budeme zabývat jedním tématem právě z tohoto „rozhraní“.

Sejdeme se tentokrát 23. listopadu v 18.00 na DCM v Plzni. Tento večer bude věnován tématu „Strach“. Seminář je pro mladé od 16 do 32 let. 

Jdi zpět