-

Festival oblátských povolání

Jedním z vrcholů Roku oblátských povolání a také naší přípravy na římskou synodu o mladých, víře a rozlišování by měl být v naší části kongregace misionářů oblátů plaský Festival oblátských povolání. Celodenní událost otevřená všem věkovým kategoriím se zvláštním zřetelem k mladým lidem se uskuteční v sobotu 12. května. Pestrá „festivalová“ nabídka blíže představí nejen charisma, dějiny a současné působení misionářů oblátů, ale i různé způsoby, s nimiž dnes mohou mladí i starší oblátské charisma ve světě prožívat, a téma povolání obsáhne také ze širší perspektivy: Co je to kultura povolání? Jak je dnes obtížné se rozhodnout? A proč? Co na to naše strachy?... V programu nebude chybět modlitba, zvaní jste i do OMI kavárny, k účasti na dopoledních workshopech, ale i třeba na přednášku M. O. Váchy nebo na velkou večerní modlitbu chval. Zajištěn bude také program pro děti. Festival organizují misionáři obláti spolu s mladými asociovanými a společenstvím OMIGang.

Jdi zpět