-

KVS: Vsaď na evangelium!

Obyčejný dům… obyčejný byt… obyčejná postel… obyčejná pračka… a neobyčejný život ve společenství podle evangelia!

„Vsaď na evangelium“ - Komunita Vtěleného Slova je nabídka určená studujícím nebo pracujícím mladým mužům (17 – 30 let), kteří se ptají po svém místě v životě a chtěli by si vyzkoušet komunitní způsob života, kde hlavní normou je žité evangelium.
Zkušenost zaštiťuje komunita misionářů oblátů v Plasích. Kromě studia nebo práce stojí náš život na každodenním chodu společenství, modlitbě, sdílení, apoštolátu a službě lidem. 

Bližší informace získáte na vlastimil@oblati.cz nebo na čísle 733 755 901.

Jdi zpět