-

Čtyři chody II.

Pod názvem „Čtyři chody“ se skrývá cyklus čtyř na sebe navazujících tematických víkendů pro mladé od 16 do 32 let. Je určen všem, kdo chtějí prohloubit svoji víru a chtějí v ní najít více souvislostí. Cílem je získání a prohloubení základních teologických vědomostí, schopnost kriticky reflektovat vlastní víru a zakusit křesťanství jako něco, co je hutné a zároveň chutné!
Tentokrát chod druhý: polévka!

Jdi zpět