-

Plaské večery chval 2019

I v roce 2019 se budeme v kapli farního domu v Plasích scházet jednou měsíčně (s výjimkou března) k modlitbě chval.

Již tradičně budeme Pána chválit hudbou, písněmi, spontánní modlitbou, gesty... Nebude chybět ani naslouchání Božímu slovu, modlitba žalmů a chvíle tiché adorace.

Přijďte s námi chválit Pána i vy!

"Modlitba chvály přivedla Davida k tomu, že zanechal veškeré své umírněnosti a tančil před Hospodinem ze všech sil. To byla opravdu modlitba chvály! Četba tohoto úryvku mě přiměla okamžitě myslet na Sáru, která poté, co porodila Izáka, vykřikla: Hospodin mě roztančil radostí. (…) My možná snadno chápeme prosebnou modlitbu, modlitbu děkovnou. Není obtížné pochopit ani modlitbu adorace, ale modlitbu chvály necháváme stranou. Není pro nás spontánní. (…) Jenže já to, otče, nedokážu…, já musím… Ale když vstřelí tvůj klub gól, to křičet dokážeš… a nedokážeš zpívat chvály Hospodinu?! Vyjít trochu ze svého vystupování a zpívat?! Chválit Pána je kompletně nezištné. O nic neprosíme, za nic neděkujeme, jen chválíme! (…) Jak jsem na tom s modlitbou chvály? Umím chválit Pána, když se modlím Gloria nebo Sanctus, nebo jen otvírám pusu a nezpívám celým srdcem? Co mi říká David, když tady tancuje? A Sára, když tancuje radostí? Radost z chvály nás přivádí k radosti z oslavy. Z rodinné oslavy.
(papež František 28. ledna 2014 ve Svaté Martě)

 

Jdi zpět