-

Týden povolání v Madridu

Misionářky oblátky (OMI) jsou jednou ze součástí celosvětové oblátské rodiny, která žije misijní charisma svého zakladatele sv. Evžena de Mazenod. Jde o mladou řeholní kongregaci, která se právě v této době misijně doširoka nadechuje a proniká ze Španělska, kde před více než dvaceti lety vznikla, do dalších částí světa. Vitálnost a mladost řeholní rodiny podtrhuje i její mezinárodní složení: sestry pocházejí nejen ze Španělska, ale také z Německa, Peru, Francie, Polska, Ukrajiny... a od loňského roku máme také první česko - slovenskou oblátku! I jejich apoštolát už dlouhá léta překračuje hranice Evropy - pravidelně působí v Maroku, Peru, Německu. Pokud chcete blíže poznat život našich sester založený na misijním hlásání a intenzivním společném životě, nebojte se určitě ozvat!

misionářky oblátky: https://www.oblatas.org/

Jdi zpět