-

Pošli to dál!

V květnu proběhne v oblátské farnosti v Táboře – Klokotech festival víry „Pošli to dál!“ Misionáři obláti se svými spolupracovníky z farnosti a také asociovanými laiky tak navazují na tradici lidových misií, která stála u zrodu misijní kongregace OMI. Hlavním nosným sloupem festivalu bude kurz víry, který poběží každý večer a bude zájemce o křesťanství seznamovat se základy víry a snažit se hledat odpovědi na otázky dnešního člověka. Festival bude ohraničen dvěma večery chválové modlitby a pásma svědectví, Božího slova a setkání Light4You. Misionáři nebudou pouze hostiteli, ale budou se také vydávat za lidmi domů, do nemocnic, domů pro seniory, na ulice a náměstí. Těšte se spolu s námi a neváhejte přijít.

Jdi zpět