-

Nepřetržitý růženec za OMI povolání

Už pojedenácté se celý oblátský svět spojuje v modlitbě za nová oblátská povolání bratří a kněží. A už pojedenácté se mezi liturgickou slavností zakladatele misionářů oblátů sv. Evžena de Mazenod (21. května) a svátkem oblátského misionáře v Lesothu bl. Josefa Gérarda (29. května) k modlitbě nepřetržitého růžence připojuje také celá oblátská rodina a naši přátelé v Česku.

Prosíme, modlete se s námi i letos. Snad není příliš troufalé napsat, že jsme přesvědčeni, že naše misijní charisma potřebuje církev ještě i dnes, a blízkost k člověku, kterou nám snad náš zakladatel aspoň trochu do naší společné DNA vložil, je v našem současném světě také stále třeba. 

Jak na to? Zvolte si v uvedeném období (od půlnoci z 20. na 21. května do půlnoci z 29. na 30. května) libovolnou půlhodinu (např. 23/05 02:00 - 02:30), kdy se budete modlit jakýkoliv růženec na úmysl nových oblátských povolání, a tento termín pošlete spolu s národností na e-mailovou adresu rosarioomi@gmail.com (např.: Czech republic 23/05 02:00 - 02:30). Zápis lze udělat také přímo na stránkách www.rosariovocacional.com, kde uvidíte zároveň už obsazená a ještě volná místa.

Moc vám děkujeme!

Jdi zpět