-

Misijní orace oblátské rodiny

Přidejte se každou třetí neděli v měsíci ke společné modlitbě celé oblátské rodiny rozptýlené po více než 70 zemích světa. Tradičně ji nazýváme orace. Pro našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod to byl privilegovaný prostředek, jak zůstávat v živém spojení se svými obláty rozptýlenými po misijních stanicích celého světa: „Víte, že jste denně přítomni v mých myšlenkách: každé ráno při slavení svaté oběti a večer při oraci před svatostánkem. Tato setkání jsou prostředkem, jak ukrátit vzdálenosti, jak se v témže okamžiku společně sejít v přítomnosti našeho Pána, jak se ocitnout takřka bok po boku. Sice se nevidíme, ale slyšíme se, nasloucháme si a sjednocujeme se v jediném středu.
Obvykle jde o tichou modlitbu, při které můžete vyjít např. z četby nedělního evangelia, z živé zkušenosti s Božím slovem jednoho z členů oblátské rodiny nebo z krátkého textu našeho zakladatele.
Hezkou společnou modlitbu! 

Jdi zpět