-

Doba stvoření 2023

Letošní Dobu stvoření (1. září – 4. října 2023) prožijeme v očekávání druhého dílu encykliky Laudato si' papeže Františka, který vyjde na svátek sv. Františka z Assisi 4. října 2023. Mottem Doby stvoření je tentokrát verš z proroka Ámosa: „Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok!“ (Am 5,24).
Jde o vynikající příležitost, jak každoročně prohloubit zájem o péči a ochranu našeho společného domova, což je nedílný a podstatný rozměr naší víry.
Oblátská kancelář Spravedlnosti, míru a integrity stvoření vydala u této příležitost výzvu určenou všem členům oblátské (mazenodské) rodiny.

Poselství papeže Františka, více informací a inspirací najdete např. na následujících stránkách:
https://www.ekokonverze.cz/doba-stvoreni/
https://www.zitlaudatosi.cz/index.php/slaveni/
https://agas.cz/blog_clanek.php?clanek=5289

https://seasonofcreation.org/
https://laudatosimovement.org/

Výzva oblátské kanceláře pro Spravedlnost, mír a integritu stvoření

Doba stvoření

30. srpna 2023

Tímto dopisem chceme povzbudit všechny oblátské animátory Spravedlnosti, míru a integrity stvoření (JPIC)ve všech oblátských správních celcích, aby se během měsíce září 2023 spolu se svými místními komunitami a skupinami asociovaných laiků připojili k oslavě modlitebního času pro stvoření. Propojme se v modlitbě také s celou církví a neustávejme v díle pro dobro všech.

Nabízené materiály můžete najít na této adrese:
https://seasonofcreation.org/resources/.

Budoucí generace nám nikdy nezapomenou, jestli propásneme příležitost chránit náš společný domov. Zdědili jsme zahradu; nesmíme tedy svým dětem zanechat poušť“ (papež František).
Doba stvoření je tedy časem obnovy našeho vztahu k Stvořiteli a k veškerému stvoření skrze slavení, obrácení a vzájemný závazek. Během Doby stvoření se skrze modlitbu a činnost ve prospěch našeho společného domova připojíme také k našim sestrám a bratřím v ekumenické rodině.
Touto každoroční křesťanskou slavností se nejen modlíme, ale také společně odpovídáme na křik stvoření: celosvětová ekumenická rodina se shromažďuje, aby naslouchala hlasu našeho společného domova, „Božího oikos“, a přebírala o něj péči.
Pro nás obláty je to také příležitost, abychom se po roce vrátili k slavení 37. generální kapituly, která doporučila, aby centrální správa vytvořila a podpořila celokongregační akční plán v duchu encykliky papeže Františka Laudato si', a to ve spolupráci s „Laudato Si' Action Platform“.
Náš generální představený se svou radou už začali toto doporučení uvádět do života a s pomocí celé generální správy si přejí spustit napříč celou kongregací hnutí, které by vycházelo z Laudato si' a stalo by se výrazem vůle a záměru misionářů oblátů přispět svým dílem k péči o náš společný domov. 37. kapitula říká: „Zavazujeme se k tomu, že chceme dělat mnohem víc k podpoře Spravedlnosti, míru a integrity stvoření.
Generální představený nás u dvou příležitostí (17. únor a 15. srpen 2023) vyzval k ekologickému obrácení ve spojení s oblátským charismatem a ve službě chudým mnoha tváří.
Pojďme tedy společně prohloubit prožívání naší letošní Doby stvoření a využijme při tom nabízených materiálů. Vaše události a činnosti během Doby stvoření budou mít větší dopad, pokud do nich přizvete místní komunity.

Hezkou oslavu Doby stvoření!

o. Jean-Hérick Jasmin, OMI
ředitel OMI kanceláře JPIC
 

Jdi zpět