-

Nepřetržitý růženec za OMI povolání

Už 14 let se po celém oblátském světě modlíme od slavnosti zakladatele misionářů oblátů sv. Evžena de Mazenod, OMI (21. května) do svátku bl. Josefa Gérarda, OMI, misionáře obláta v Lesothu (29. května), tzv. nepřetržitý růženec za nová oblátská povolání. Nejinak je tomu i letos. Pokud byste se svou půlhodinovou modlitbou chtěli připojit k členům široké oblátské rodiny po celém světě, kterým leží povolání k oblátskému misijnímu životu na srdci, prosím, klikněte na následující odkaz a pod záložkou „Sign up!“ se zapište a zvolte si jeden nebo více neobsazených časů k modlitbě (přihlaste se zde).
Děkujeme vám za starost o naši společnou budoucnost!

Jdi zpět