-

Nepřetržitý růženec za OMI povolání

Letos slavíme už XIII. ročník Nepřetržitého růžence za oblátská povolání, iniciativy, která vznikla v tehdejší Španělské oblátské provincii a jejíž organizace byla svěřena oblátským laikům. Oblátská rodina v Česku se této modlitby účastní od samého počátku. Jako každoročně se i letos můžete od 21. do 29. května zapojit do modlitby oblátské rodiny po celém světě a převzít svou část zodpovědnosti za to, aby život a misie podle charismatu sv. Evžena byly v církvi a ve světě živé i dnes a zítra... Stačí se jednoduše přihlásit: nepřetržitý růženec 2022 Děkujeme!

Jdi zpět