-

Plaské chvály 2021/22

Plaská komunita misionářů oblátů vás i v pastoračním roce 2021/22 zve na pravidelnou modlitbu chval. Jeden sobotní večer v měsíci (termíny najdete na plakátku) se budeme v 18:00 scházet ve farním domě v Plasích a společně chválit Pána za všechny zázraky, které v našich životech koná. Těšíme se na společnou modlitbu!

Jdi zpět