KONTAKTY

Provinční vikář pro Česko

P. Günther Ecklbauer, OMI

Komunita OMI
Žebnická 559
CZ - 331 01 Plasy

tel.: 00420 603 742 887
gunther@oblati.cz

 

Rektor komunity Klokoty - Plasy

P. Vlastimil Kadlec, OMI

Komunita OMI
Žebnická 559
CZ - 331 01 Plasy

tel.: 00420 733 755 901
vlastimil@oblati.cz

 

Povolání

P. Vlastimil Kadlec, OMI

Komunita OMI
Žebnická 559
CZ - 331 01 Plasy

tel.: 00420 733 755 901
vlastimil@oblati.cz

 

Ekonom komunity Klokoty - Plasy

a finanční pomoc oblátskému dílu

P. Petr Dombek, OMI

Komunita OMI
Žebnická 559
CZ - 331 01 Plasy

tel.: 00420 605 395 695
dombek@oblati.cz
účet k podpoře oblátského díla: 239472296/0300

 

Pomoc misiím

Mariánské misijní dílo
Hana Koukalová

Staroklokotská 1
CZ - 390 03 Tábor

tel.: 00420 603 224 665
mmd@oblati.cz

 

Příspěvky na náš život a misii

název účtu: Středoevropská provincie OMI
banka: Poštovní spořitelna
číslo účtu: 239472296/0300