Collatio s OMI

XIII. neděle v mezidobí

Ty jdi a zvěstuj Boží království.

1Král 19,16.19-21
Gal 5,1.13-18
Lk 9,51-62

více zde