Jdi zpět

Charisma sv. Evžena žije!

Uplynul skoro už měsíc od naší GECO (zkratka z italštiny: mladí a oblátské charisma) zkušenosti, kterou jsme prožili v mateřském domě Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné v Aix-en-Provence. Prvotní nadšení a entusiasmus, který jsem po té týdenní akci cítil, už logicky opadnul pod přívalem každodenního života.
Přesto nebo právě proto je teď ten správný okamžik zamyslet se nad tím, co pro mě osobně GECO znamenalo a co pro mě znamená teď, jakým způsobem mě ovlivnilo.
GECO je akce určená pro mládež, která již žije charisma sv. Evžena, je v něm nějakým způsobem formována a touto zkušeností by se měla ještě hlouběji vpravit do poznání, co toto charisma znamená a obsahuje. K tomu sloužilo každodenní navštěvování míst spojených s životem sv. Evžena a to nejen v Aix, ale i v Marseille. K tomu jsme každý den měli možnost vyslechnout přednášky oblátů o sv. Evženovi a rovněž jsme se každý den sdíleli v osmičlenných skupinkách, ve kterých byly zastoupeny různé národy (v mé skupince byli Češi, Němec, Poláci, Ukrajinec a Italka).
Co tedy pro mě GECO znamenalo - určitě to bylo upevnění názoru, že charisma sv. Evžena je něčím, co cítím jako sobě vlastní. Rovněž to bylo upevnění názoru, že tento rok opět složím slib asociování a zůstanu tak asociovaným laikem OMI. Prožití této zkušenosti s těmi všemi úžasnými lidmi mě vedlo i k myšlence, že je třeba změnit to, jak nahlížím na některé aspekty života.
Celkově GECO byl až zázračně požehnaný čas, během kterého jsem každý den pociťoval vanutí Ducha. Získal jsem řadu nových přátel (několik z nich již na začátku října navštívím ve Florencii) a poznal pro OMI rodinu tak důležitá místa. Předposlední den jsme měli sdílení všech účastníků GECa. První se sdílel mladý Ital, se kterým jsem během toho týdne trávil většinu času. Během svého sdílení řekl Serafino větu, která ve mně stále rezonuje: „…odjíždím s vědomím, že jsem získal nové bratry a sestry, kteří žijí napříč celou Evropou a na které se můžu kdykoliv a s čímkoliv spolehnout…“, myslím, že tato slova naprosto vystihují, jak hluboké vztahy jsme dokázali za tak krátkou dobu mezi sebou vybudovat, a to i přes jazykové bariéry (bylo nás 44 účastníků z Itálie, Španělska, Francie, Německa, Česka, Polska a Ukrajiny). Kuba