Jdi zpět

Eugenmeeting v Česku

Pravidelné každoroční setkání asociovaných laiků z celé Středoevropské provincie (Eugenmeeting) proběhlo letos od 30. dubna do 3. května poprvé v Česku, v jihočeském Táboře. Úlohy hostitelů se výborně ujali naši asociovaní laici, kteří setkání připravovali několik měsíců předem. Bylo třeba zajistit ubytování a stravu a připravit program pro osmdesát lidí.
Z nejrůznějších koutů Německa dorazilo přes padesát asociovaných. Spolu s nimi přijel i o. Dirk Fey, OMI zodpovědný za asociované naší Provincie a další čtyři spolubratři. Setkání spolu s o. Dirkem moderoval šéf našich laiků Jaroslav Lorman. Tématem, které prostupovalo celým setkáním, byl Kompromis. Fenomenologií kompromisu se věnoval ve své přednášce o. Heinrich Treziak, OMI, náš dvorní filozof, z biblického pohledu rozebral kompromis o. Dirk Fey a vztahem kompromisu a charismatu sv. Evžena se ve své přednášce zabýval o. Vlastimil Kadlec, OMI. O kompromisu ve všedním životě se ale mluvilo i ve volných chvílích, při jídle nebo u piva v hospodě.
Při společném slavení eucharistie v poutním kostele na Klokotech vstoupilo v sobotu večer do formace asociovaných osm mladých lidí ze společenství mládeže OMIGang. Neuvěřitelně srdečné a lidsky hluboké setkání vyvrcholilo v neděli farní eucharistií na Klokotech a závěrečným okamžikem sdílení a společné reflexe.