Jdi zpět

Jak naše Zuzka zpovídala našeho Otu.

Přes 300 mladých lidí z celého světa se v březnu (19.–24.3. 2018) sejde na presynodním setkání ve Vatikánu, které má být přípravou na generální shromáždění biskupské synody věnované mladým, víře a rozlišování povolání. Zástupcem mladých řeholníků za celou Evropu byl vybrán oblát Oto Medvec z Plzně. Pojďme se s ním blíže seznámit.

Otovi je 26 let a pochází z Holýšova. Léta žil také v Plzni, studoval historii na univerzitě a postupně začal navštěvovat společenství mládeže v Plasích, kde se seznámil s charismatem misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. V současnosti prochází jako oblátský scholastik řeholní a teologickou formací v italském Vermicinu.

Jak se mu podařilo dostat do tak úzkého výběru presynodního shromáždění?

Celý rozhovor najdete naCo se Oto z Plzně chystá říct papeži?