Jdi zpět

Karel, hroch a žirafa

Čas běží a nelze ho zastavit, a tak z jednoho roku, který jsem dostal na „přípravu“ na svou africkou misii, zbyl už jen přibližně jeden měsíc. Trávím ho především loučením. Loučení jako takové nemám rád, ale, Bohu díky, u nás misionářů je spojeno nejen se slzami a smutkem, ale i s radostným „vysláním“ do misie. Nám oblátům v Česku a v Německu se taková příležitost nenaskytne často. O co je vzácnější, o to je to krásnější zkušenost.
V neděli 5. srpna jsem se loučil v komunitě a ve farnosti Klokoty. Po mši svaté zůstala nemalá skupinka zájemců ještě v kostele, a tak si mohli vyslechnout něco o oblátské misii v Zimbabwe (zatím jen informace zprostředkované tamními obláty) a vůbec o této zemi v jižní části Afriky. Odpoledne jsem pak směl strávit s asociovanými laiky, přáteli oblátů a jejich rodinami při pohodovém pikniku na zahradě u Koukalů.
Následující víkend jsem slavil rozloučení a vyslání při poutní mši sv. z Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Co všechno taková misie v Africe (asi) bude obnášet, jsem se farníkům i poutníkům snažil přiblížit prezentací obsahu „misionářova kufru“. Na závěr bohoslužby mi do něj přibyly zdánlivě dětinské dárky od plaských spolubratrů: pokladnička ve tvaru otylé žirafky a plyšový mluvící hrošík. Tyto dary se však ukázaly jako velmi praktické, neboť kdo do pokladničky vhodil nějaký finanční dar na misii v Zimbabwe, mohl si poslechnout jednu z několika afrických básniček recitovaných hrochem. Lidé byli štědří jak v Plasích, tak i v manětínské farnosti, kde jsem kázal následující neděli.
Na Workshipu příští týden mě čeká soutěž „Chcete být misionářem?“, ve které prý budu hrát o hvězdnou sumu pro zimbabwskou misii. Tak snad nevypadnu hned při první otázce. Loučit se budu také ve své „domovské“ farnosti sv. Filipa a Jakuba v Praze, a to 26. srpna. A nakonec mě čeká ještě loučení a vyslání v mém aktuálním domově ve Fuldě pár dní předtím, než 19. září konečně nasednu do letadla. To slovo „konečně“ nastiňuje, že se do Afriky těším. Kdo by se mohl netěšit, když povolává a posílá sám Pán? Karel, omi