Jdi zpět

Kongres oblátů v činné službě v Hünfeldu

Pravidelné setkání oblátů Středoevropské provincie, kteří působí v nejrozmanitějších službách, se letos v Hünfeldu konalo od 17. do 21. května. Program se odvíjel od tématu, který pro druhý rok našeho společně prožívaného Trienia, přípravy na dvousetleté výročí našeho založení v r. 2016, zvolila generální správa: Trvalá formace a slib chudoby. Každý den byl věnován jednomu aspektu daného tématu. Zamýšleli jsme se tak v malých skupinkách nad způsoby svého současného vzdělávání, prohlubování svého duchovního života, ale především jsme sdíleli příběhy svých osobních povolání. Rodinná atmosféra, která vždy doprovází naše setkání, byla podtrhnuta i účastí našich starších spolubratří, kteří nám svými misijními zkušenostmi a moudrostí života stráveného ve službě Bohu a bratřím dodali další chuť a odvahu do komunitního a pastoračního působení. Velkým tématem byla i pastorace povolání. O získávání nových povolání k naší podobě misijního zasvěceného života jsme nejen debatovali, ale společně jsme také v této intenci podnikli dvacetikilometrovou pěší pouť z Petersbergu u Fuldy do Hünfeldu. Pouti i částí programu se účastnili i naši čtyři prenovicové. Pro nás všechny, ale zvláště pro starší spolubratry byla jejich účast a svědectví jejich odhodlání a radosti velkým povzbuzením a nadějí do budoucnosti.
Vyvrcholením celého kongresu pak byla slavnost sv. Evžena de Mazenod, zakladatele misionářů oblátů. Už v předvečer jsme se sešli s našimi asociovanými - z Česka dorazili tři ze skupiny mladých asociovaných - abychom slavili první nešpory ze slavnosti našeho zakladatele a také abychom společně strávili „barbecue večer“. Ve čtvrtek, v den slavnosti, bylo setkání zakončeno slavením eucharistie, které předsedal náš otec provinciál.