Jdi zpět

Květnový Zpravodaj MMD

Stejně jako naše současná doba je i aktuální číslo oblátského misijního zpravodaje poznamenané stále probíhající pandemií. To ale vůbec neznamená, že se oblátská misijní činnost na celém světě zastavila. Právě naopak... Těžký čas nás všechny přinutil k tomu, abychom hledali nové cesty, nové přístupy, nové způsoby, jak i nadále být blízko těm, kteří nám byli svěřeni, a těm, kteří naši službu a přátelství nejvíce potřebují. Proto nás květnový výtisk zavede nejen za našimi scholastiky do italského Vermicina, ale také do Zimbabwe a Pákistánu. 

Celé číslo květnového Zpravodaje MMD si můžete přečíst právě zde.