Jdi zpět

Misie, misie, misie!

V neděli 29. října večer jsme se sešli na Klokotech… Bylo nás na dvacet: obláti, oblátští asociovaní, mladí z našeho OMIGangu, naši farníci a přátelé… prostě reprezentativní díl naší OMI rodiny. Sešli jsme se, abychom možná začali novou etapu oblátského života v Česku. Na jejím konci by totiž měly být první novodobé misie, nebo možná spíš jakýsi festival naší víry, pořádané v Táboře - Klokotech oblátskou rodinou. Nic nového, vždyť právě kvůli šíření Božího království skrze lidové misie sv. Evžen obláty v r. 1816 založil. Jenže… od té doby se mnohé změnilo. Už nevycházíme do ulic a na náměstí sami, máme tým přátel, laiků, asociovaných…, kteří jsou našimi partnery v misii. A tak si myslíme, že nastal čas!
Misie by se měly uskutečnit na jaře r. 2019. To proto, abychom měli dostatek času je nejen nachystat po stránce organizační, ale také na ně připravit klokotskou farnost a hlavně sami sebe. Celý příští rok tedy bude probíhat ve znamení schůzek, příprav, domlouvání, ale i studia. Podkladem k naší společné formaci bude apoštolská exhortace papeže Františka Evangelii gaudium (Radost evangelia). Nic lepšího není!
Cesta je před námi dlouhá, ale už první setkání naznačilo, že radost nám rozhodně chybět nebude. A ti z nás, kteří se podobného předávání víry už někdy účastnili, dobře vědí, že obdarováni budeme nakonec stejně nejvíce my sami. A tak se tedy opravdu těšíme!