Jdi zpět

Misijní novinky od sester oblátek

V sobotu 23. októbra, teda v podvečer misijnej nedele, sme sa zúčastnili stretnutia, ktoré pre nás pripravili mladí z našej novej „misijnej skupinky“ - el grupo misionero. Táto skupinka vznikla minulý rok, v čase pandémie. Takmer všetci z nich sa v minulosti zúčastnili našich misijných skúseností, či už v Maroku, v Peru alebo v samotnom Španielsku. Oslovilo ich naše pozvanie a predstava môcť sa vydať na cestu spoločne a rásť ako laici vo svojej viere a misijnom povolaní, byť našimi spolupracovníkmi v misii a spoznať bližšie oblátsku charizmu. Sestry Laetitia, Marimar a Teresa. ktoré ich na tejto ceste sprevádzajú, tak majú tú česť byť svedkami toho, ako sa aj naším prostredníctvom zapaľuje v srdciach mladých ľudí túžba byť súčasťou našej veľkej oblátskej rodiny. A možno sa z nich raz v budúcnosti stanú aj asociovaní laici, ako je to u nás v Česku. Kto vie! Melánka, OMI