Jdi zpět

Misijní pouť rodin na Klokotech

Jsi navždy zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Tak by se dalo v jedné větě shrnout příjemné odpoledne, které spolu prožili účastníci prvního ročníku Misijní pouti rodin.
Tato věta zazněla v pohádce Malý princ sehrané divadelníkem Víťou Marčíkem ml. pro malé i velké. Následoval dělený program, v němž na rodiče čekali manželé Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu s moderovanou diskuzí na téma Rodina na misiích? Děti mezitím cestovaly kolem světa – v Austrálii sbíraly perly, v Evropě zažily black out, v Americe se běhal indiánský běh… A snad se zážitkově dotkly různorodosti a stejnakosti lidství. Spolu se všichni sešli zase až na mši svaté, celebrované hostem P. Petrem Dombkem, omi. Ten zasažen onou větou z Malého prince postavil svou promluvu na myšlence: Jsi navždy zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. V duchu společného odpoledne ji bylo možné vztahovat na naše nejužší vztahy – rodinu, ale také na stvoření (1. září je dnem modliteb za tento dar). Dovolili jsme si ale postavit tuto větu i opačně a prosili Stvořitele, abychom si byli vědomi, že on tuto zodpovědnost cítí i vůči nám.
Následná aktivita „Evžen běží pro Srí Lanku“ by se dala k tomuto tématu vztáhnout také. Zápisné tohoto běhu bylo spolu s výtěžkem Misijního jarmarku věnováno projektům, které Papežská misijní díla dlouhodobě podporují na Srí Lance, a osudy dětí v dětských domovech jim nemohou být lhostejné. Název běhu symbolicky vyjádřil, že se jménem svého zakladatele připojuje i Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Všech 25 účastníků běhu, včetně P. Dombka, se už těší na další ročník! Hanka K.