Jdi zpět

Modlete se za nás... zůstáváme s lidmi.

24. únor 2022 proměnil radikálním způsobem také život a činnost asi 30 našich spolubratří misionářů oblátů působících na Ukrajině a především jejich lidí, kterým se zde snaží sloužit. Oblátská Ukrajina je delegaturou Polské provincie misionářů oblátů. Naše přítomnost se zde datuje od podzimu r. 1989. Na Ukrajině máme 11 komunit, většina z nich má na starosti farní správu. Pracujeme také ale na několika poutních místech, spolubratři se soustředí i na misii s mládeží a v Kyjevě máme kromě duchovní správy farnosti sv. Mikuláše také tzv. „mediální klášter“, ve kterém sídlí Katolické mediální centrum a naše televizní stanice EWTN.

Z dopisu provinciála polské provincie o. Pawla Zajaca:
"Obláti zůstávají s lidmi. Otevírají své domy a kostely a poskytují útočiště těm, kteří ho hledají. Zůstávají ve vzájemném spojení a pořádají pravidelná online setkání. Během posledního sobotního setkání se kyjevská komunita musela uchýlit do krytu, protože sirény začaly ohlašovat útok. Část vybavení našeho mediálního centra v Kyjevě byla kvůli bombardování blízkého okolí převezena na jiné místo. Obláti si zachovávají dobrého ducha a pokračují ve své službě. Jsem jim velmi vděčný za jejich svědectví a odvahu. Kéž jsou v bezpečí a nic se jim nestane!"

Svědectví z Černihivu
Jedním z míst nejzasaženějších válkou je město Černihiv, které leží na hranici s Ruskem a Běloruskem. V městě, které bylo hned od počátku ruské invaze do Ukrajiny napadeno nepřátelskými silami, máme také oblátskou komunitu. 1. března začalo bombardování raketomety „Grad“ a zdálo se, že k ruským jednotkám se přidaly i jednotky běloruské. Představený černihivské oblátské komunity o. Piotr Wróblewski říká, že první bombardování skončilo kolem poledne: „Až doposud jde všechno dobře. Máme zatím všechno, dokonce i internet a kávu. Noc byla klidná, všichni jsme dobře spali. Doufáme, že i den bude pokojný,“ napsal ráno 2. března.
Navzdory nebezpečí pokračuje v podzemí oblátského domu obyčejný život.
Od samého začátku agrese se útočištěm stala i krypta našeho kostela, kde více než 40 lidí tráví noc. Kromě toho žije asi 30 lidí v podzemí oblátského domu, kde se schovávají před nepřetržitým bombardováním. Většinu z nich tvoří maminky s dětmi, které zde hledají bezpečné místo a mohou si také navzájem pomáhat, protože nyní začínají být problémy se zásobováním jídla a jiných nezbytných věcí. Všude jsou dlouhé fronty.“

Otec Piotr sdílel také video, jehož odkaz najdete pod článkem. Toto je přepis jeho slov:
Buď pochválen náš Pán! Všechny vás zdravíme!
(Otec Piotr vysvětluje následně dětem, že právě točí video.)
Jsme teď v podzemí oblátského domu. Tady nyní žijeme, jíme, tady v patře vaříme, tady se modlíme a tady jsme včera také slavili mši.
Zdravíme vás všechny z celého srdce, slibujeme vám své modlitby a i my vás žádáme, abyste se za nás především modlili…
Máme tu i muže, kteří vzali situaci do svých rukou, takže je všechno pod kontrolou. Jak vidíte, odoláváme dobře. Modlete se za nás, ještě jednou vás zdravíme a prosíme o modlitbu.

https://www.facebook.com/misjonarze.oblaci/videos/688462278975424