Jdi zpět

Nové vedení Středoevropské provincie

26. května se při večerní májové pobožnosti v oblátském kostele v Hünfeldu ujal své služby nového provinciála Středoevropské provincie o. Felix Rehbock, OMI. Kolem obětního stolu ho svou přítomností při jeho uvedení do funkce podporovali noví provinční radní, které spolu s provinciálem jmenoval v Římě náš generální představený o. Louis Lougen, OMI se svou radou. V kostele, stejně jako poté v jídelně při společné večeři a oslavě se sešlo mnoho zástupců celé oblátské rodiny: spolubratři ze všech koutů provincie, sestry oblátky z komunity v Burlo, naši asociovaní a čestní obláti, přátelé… Naděje na nový začátek byla u všech víc než patrná. A od samého počátku tomu také nasvědčovaly i vnější okolnosti: jak sám nový provinciál zmínil, jeho uvedení do úřadu se odehrávalo jen pár dní po liturgické slavnosti našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod, v měsíci, kdy si zvláštním způsobem připomínáme vzor našeho misionářského života – Pannu Marii, ve dnech, kdy se modlíme za nová oblátská povolání, v den památky radostného světce Filipa Neriho a v den voleb do europarlamentu, kdy si připomínáme, jak důležité je nalezení jednoty v rozmanitosti kultur a národů, podobně jako v naší Středoevropské provincii. Okolnosti ale nejsou tím nejdůležitějším… Jelikož Felixe už nějaký ten pátek známe, bylo i bez ohledu na vnější podmínky jasné, že to bude mazec. A taky byl. Hned první provinční radu jsme začali pěkně zostra. Máme se na co těšit! Nový začátek, nová naděje! Vlastimil, OMI

Provinční vedení oblátské Středoevropské provincie:
provinciál: Felix Rehbock, OMI; radní: Jens Watteroth, OMI, Andreas Petith, OMI, Vlastimil Kadlec, OMI; Norbert Wilczek, OMI, Karl-Heinz Vogt, OMI, Christoph Heinemann, OMI

Novým provinčním vikářem pro obláty v Česku byl na první radě jmenován Günther Ecklbauer, OMI.