Jdi zpět

Novinka od Karla, OMI

„Für den König“ – tedy „pro Krále“ – tak jsme nazvali večer chval pro děti a mládež u nás ve Fuldě. Chtěli jsme dát dětem a mladší mládeži (do 15 let) možnost setkat se s Ježíšem v modlitbě, adoraci, chválové hudbě a společenství. A po úspěšném prvním setkání v listopadu jsme nemohli neuspořádat další. V pátek 23. února, po několika týdnech „verbování“ na školách (nejen) v hodinách náboženství a pomocí sociálních medií, přišlo opět na 40 dětí a mládežníků, z čehož nám jich asi patnáct vydatně pomohlo s přípravou. I tentokrát jsme byli s o. Jensem překvapeni, jak se některé děti očividně „pustily na hlubinu“ a dokázaly se ze srdce modlit. Tak se snad všechna naše snaha neminula cílem. A kdo ví, jestli z toho nepovstane nějaká misijní skupinka oblátské mládeže? Karel, omi