Jdi zpět

Nový Zpravodaj MMD

Milí přátelé oblátských misií! Červnové číslo Zpravodaje Mariánského misijního díla přináší čerstvé novinky ze života české oblátské rodiny rozeseté v různých místech světa a propojené jednou myšlenkou: „Mezi sebou mějte lásku, lásku, lásku a navenek horlivost pro spásu duší.“ Tak jak při svém odchodu k Nebeskému Otci prosil své spolubratry zakladatel sv. Evžen de Mazenod...

Celý aktuální Zpravodaj oblátského Mariánského misijního díla si můžete přečíst zde.