Jdi zpět

Oblátský světový den mládeže v Polsku 2016

V  roce 2016 se opět po třech letech uskuteční setkání mládeže s papežem, tentokrát v Polsku. Od 25. do 31. července 2016 se v Krakově sejdou mladí z celého světa, aby spolu prožili týden plný nových zážitků, živého společenství a podpořili se vzájemně v žití své víry. Mottem letošního setkání jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“. (srov. Mt, 5,7) Poslední čtyři dny se k programu přidá i papež František a vyvrcholením pak bude společně slavená nedělní eucharistie.

Samotnému setkání v Krakově předchází týdenní předprogram v různých městech Polska, v rámci něhož se spolu s obláty sejde i oblátská mládež z celého světa ve Vratislavi. Již popáté zvou obláti mladé lidi spojené po celém světě charismatem sv. Evžena de Mazenod k tomu, aby společně oslavili svou víru a radost ze sounáležitosti s oblátskou rodinou a z účasti na jejím poslání. Po německém Hünfeldu, australském Melbourne, španělské Malaze a brazilské Aparecidě se tedy sejdeme v červenci roku 2016 v polské Vratislavi!

Více informací o OMI SDM 2016 naleznete zde: http://wyd2016omi.org/

Více informací o účasti české OMI skupiny:
P. Vlastimil Kadlec, OMI
00420 733 755 901
vlastimil@oblati.cz

Předpokládaný program Oblátského SDM

středa 20. července
do 17:00       příjezd do Vratislavi a ubytování
18:00             večeře
19:00             zahajovací ceremoniál OMI SDM

čtvrtek 21. července
snídaně v místě ubytování
09:00             ranní modlitba v oblátském kostele ve vratislavské čtvrti Popowice
09:30             přednáška „Služba sv. Evžena s mládeží a počátky Kongregace misionářů  oblátů“ – o. Chicho Rois, OMI
11:30             eucharistie – předsedá biskup Jacek Pyla, OMI
13:00             oběd
15:30             misijně evangelizační workshop – mládež z Polska
18:00             večeře
19:00             Festival národů

pátek 22. července
snídaně v místě ubytování
09:00             ranní modlitba v oblátském kostele ve vratislavské čtvrti Popowice
09:30             přednáška „Zkouška kříže v životě sv. Evžena“ – o. generál Louis Lougen, OMI
11:30             setkání mladých ve skupinách; setkání oblátů s o. generálem
13:00             oběd
15:30             korunka k Božímu milosrdenství;
                        křížová cesta po Vratislavi se zastaveními zobrazujícími život bl. Josefa Cebuly, OMI
18:00             večeře
19:30             eucharistie – předsedá o. generál

sobota 23. července
snídaně v místě ubytování
09:00             ranní modlitba v oblátském kostele ve vratislavské čtvrti Popowice
09:30             přednáška „Mariino poslání a poslání oblátů“ – biskup Jan Kot, OMI
10:15             návštěva Vratislavi po jazykových skupinách (oběd formou sendvičů)
17:00             odpočinek
19:00             eucharistie po jazykových skupinách
20:45             večerní oslava

neděle 24. července
snídaně v místě ubytování
10:00             eucharistie s farníky – předsedá o. provinciál Antoni Bochm, OMI
divadelní představení o sv. Evženovi de Mazenod – mladí z Aix-en-Provence
13:00             oběd
odpoledne    hry, fotbalový turnaj…
koncert
večeře formou pikniku

pondělí 25. července
snídaně v místě ubytování
08:00             ranní modlitba v oblátském kostele ve vratislavské čtvrti Popowice
odjezd do Krakova
zastávka v Malń: místo narození bl. Josefa Cebuly, OMI
13:00             oběd v oblátském centru mládeže NINIWA v Kokotku
16:00             příjezd do Krakova