Jdi zpět

Oblátští asociovaní a spoluzodpovědnost za misii

Už několik let spolupracujeme s modlitební iniciativou původně Španělské dnes Středozemní oblátské provincie: Nepřetržitý růženec za oblátská povolání. Jeho organizace je už několikátým rokem v rukou španělských OMI laiků v čele s Pablo Renedem z madridské komunity v Aluche. Dnes nejde vůbec jen o španělskou nebo evropskou záležitost, ale celosvětovou. Jde o skvělý příklad účasti oblátských asociovaných na společné misii a o příklad spolupráce, která přesahuje hranice jedné provincie.

 „Letos slavíme už XIII. ročník Nepřetržitého růžence za oblátská povolání, iniciativy, která vznikla v tehdejší Španělské provincii a která byla o. Ismaelem svěřena nám, oblátským laikům. Během těchto deseti let, v nichž jsem tento projekt organizoval a šířil, jsem byl s radostí svědkem toho, jak rostl a pronikal i za hranice Španělska. Dnes jde o jednu z podob, jak my laici můžeme vyjadřovat svou spoluzodpovědnost za oblátské charisma.  
Modlit se za oblátská povolání znamená odpovídat na Pánovu výzvu, která nás vybízí k modlitbě za nové dělníky na jeho žeň. Znamená modlit se za to, aby byli i dnes mladí muži, kteří ochotně odpovědí na volání k zasvěcenému a kněžskému životu uvnitř našeho charismatu. Znamená to ale také modlit se za to, aby ti, kdo na toto povolání už odpověděli, ve své formaci a poslání vytrvali, znamená to modlit se za to, aby všichni obláti zůstali svému povolání věrní, a to i ve chvílích krize a těžkostí. Znamená to také modlit se za to, aby se rodiny snažily porozumět svým synům, kteří se rozhodnou k životu podle charismatu sv. Evžena, a aby s radostí prožívaly to, že jejich syn je oblátem.  
Modlit se za oblátská povolání ale znamená modlit se nejen za misionáře obláty, ale také za povolání do nejrůznějších společenství, která jsou součástí oblátské rodiny: oblátky, OMMI, COMI atd. Znamená to ale také modlit se za to, aby i dnes byli mladí lidé, kteří vnímají povolání k manželství, a aby i oni pochopili, že jsou zváni k životu a misii podle charismatu sv. Evžena a k tomu, aby byli součástí jeho rodiny.
Modlit se za oblátská povolání znamená modlit se také za to, aby celá oblátská rodina rostla v lásce, abychom všichni mohli říct: „mezi námi láska, láska, láska a navenek horlivost po spáse duší.“ Kéž by se tato iniciativa stala misií celosvětové oblátské rodiny. Kéž díky ní my všichni, zasvěcení i laici, pochopíme, že máme jedno srdce a jednu misii. Mým přáním je, abychom od letoška tuto modlitební iniciativu vnímali ne jako něco, k čemu jsme zváni, ale jako opravdovou misii, za kterou jsme i my zodpovědní a kterou chceme i my v našem prostředí šířit a propagovat. Pablo Renedo